Varuboden-Osla fick för andra gången hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb


Vårt handelslag fick nu andra året i rad hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb för för en exemplarisk jämlikhetsgärning. I sommar sökte över 2400 sommarjobbare jobb i vårt handelslag, vilket är en rekordstor mängd. Av dem fick 524 unga jobb på våra olika enheter. Vi intervjuade alla sökande personligen. Vi deltog redan för femte gången i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb, vars syfte är att erbjuda unga allt fler högklassiga sommarjobbplatser och goda erfarenheter av sommarjobb.

7.10.2021

Alla sökande fick en intervjuerfarenhet

Under senaste år har vårt handelslag satsat på såväl rekrytering av personal som introduktion. Den här sommaren intervjuades alla sökande personligen via en livevideo.

– Speciellt för personer som har det svårare att producera skriftligt material kan det vara utmanande att lyfta fram sin egen entusiasm, sina kunskaper och sin personlighet i en ansökan till sitt första sommarjobb. Därför ville erbjuda alla de som sökte en möjlighet till intervju. Vi strävade också efter att förbättra ansökningserfarenheten genom att endast fråga efter nödvändiga uppgifter och på så sätt göra själva ansökningen så snabb som möjligt. Vi skickade en inbjudan till intervju till alla våra sökande och intervjuerna hölls via livevideo i små 2–4 personers grupper. Vi tror att de ungas upplevelse om att de på riktigt har fått berätta om sig själv, stärker upplevelsen om att bli hörd och sedd, säger personalchef Paula Pajunen.

Positiva arbetserfarenheter för unga också under exceptionella förhållanden

Coronasituationen tog hårt på de unga, när hobbyverksamheter blev på paus, samlingar begränsades och distansundervisning via datorer var vardag under en längre period, och till och med möjligheter till sommarjobb har varit färre än tidigare. Vi är stolta över att vårt handelslag kunde under den långa coronatiden erbjuda unga sommarjobb och praktikplatser via Lär känna arbetslivet och förtjäna.

– Sommarjobbet har en stor betydelse för de unga både ekonomiskt och som en erfarenhet av delaktighet och också med tanke på framtida jobb. Vårt främsta mål har varit att erbjuda unga positiva arbetserfarenheter. På arbetsplatsen får de unga känna sig jämlika i arbetsgemenskapen och vara en del av gruppen, säger Paula Pajunen.

Främjar jämlikhet

Vi har i vårt handelslag redan i många år utvecklat vår rekryteringsprocess allt sökarvänligare. Vi har bland annat övergått till att använda videointervjuer vid sidan av korta skriftliga ansökningar. Det är ansvarsfullt att resonera kring förfaringssätt och alternativ som ökar på jämlikhet då olika personer söker arbete och förhoppningsvis ökar arbetsgemenskapens mångfald i det stora hela med hjälp av de här metoderna.

– Att främja mångfald i vår arbetsgemenskap finns inskrivet som HR-arbetets strategiska mål i vårt handelslag och just därför känns hedersomnämnandet fint. Ett stort tack går också till våra verksamhetsställens inskolare och fadderarbetare som tar emot de unga på enheterna. Vi som arbetsgivare kan med rätt så små gärningar skapa positiva arbetserfarenheter åt unga när vi granskar noggrant våra egna verksamhetsmodeller och utvecklar dem kontinuerligt, konstaterar Paula Pajunen.