Varuboden-Osla är fortfarande en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser


Handelslaget Varuboden-Osla är återigen en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland. Utmärkelsen ”Finlands mest inspirerande arbetsplatser” delas ut årligen till de organisationer som har presterat bäst i Eezy Flows undersökning av arbetstillfredsställelse. Varuboden-Osla har tillhört denna topprankning sedan 2019.

19.3.2024

Arbetstillfredsställelsen på Varuboden-Osla har legat kvar på högsta möjliga nivå, ”AAA Utmärkt”, som endast 6 procent av företagen uppnår. Indexet för arbetstillfredsställelse på 77,8 överstiger den finska medarbetarnormen med 8,5 poäng. VBO-anställda rekommenderar också gärna sin arbetsgivare till andra, vilket framgår av rekommendationsindexet eNPS som stigit till 41.

– Personalens engagemang och trivsel har också visat sig påverka kundnöjdheten, och vi får ofta beröm från kunderna för att personalens goda humör märks så fort de kommer in i lokalerna, säger Paula Pajunen, personaldirektör på Varuboden-Osla.

Varuboden-Osla kännetecknas av god laganda och att man hjälper varandra. I enheterna betonas samarbete och fungerade kommunikation teammedlemmar emellan. I handelslaget samarbetar man på ett öppet, ärligt och flexibelt sätt för att gynna människorna omkring.

– Det övergripande temat för 2023 har varit lanseringen av vår femte värdering, som är vår alldeles egna och skapad tillsammans med alla våra medarbetare: vi jobbar tillsammans för varandra. Detta löfte har uppfyllts väl i våra arbetsgemenskaper, och vi har uppnått bättre resultat än den finska normen på nästan alla delområden, men särskilt i samarbetet mellan enheter och i att ta hand om vår personals välbefinnande, säger Paula Pajunen.

Det viktigaste utvecklingsområdet denna gång var introduktionen till arbetet. 

– Vi tog faktiskt genast tjuren vid hornen och lanserade en förnyad modell för vår centraliserade induktion vid årsskiftet. Med introduktionstillfällen som leds av utbildade handledare ser vi till att alla våra nya kollegor får samma goda grund för att lyckas. 

Utmärkelsen Finlands mest inspirerande arbetsplatser återspeglar personalens höga engagemang och en långsiktig och inkluderande utveckling av företagets verksamhet. Priset delas ut årligen till organisationer som deltagit i Eezy Flows undersökning PeoplePower och uppnått exceptionella resultat i medarbetarundersökningen. Undersökningen utfördes i Varuboden-Osla under tiden 16.10–5.11.2023. Listan på de mest inspirerande företagen i Finland publicerades på framtidsseminariet Innostavimmat 19.3.2024.