Varuboden-Osla är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser


31.1.2020

Handelslaget Varuboden-Osla har uppnått utmärkta resultat i sin personalundersökning för 2019 och är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2019. Detta erkännande tilldelas endast de organisationer som uppnått bästa resultat bland de hundratals finländska organisationer som genomfört Corporate Spirits personalundersökning.

Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser signalerar att organisationen har satsat på att utveckla verksamheten genom att lyssna till sina medarbetares visioner om sådant som är viktigt för företaget.

– Vi är mycket stolta över denna utmärkelse, konstaterar personalchef Paula Pajunen. Vi har under flera års tid målmedvetet jobbat tillsammans i hela organisationen för att medarbetarna ska trivas hos oss och så att de kan njuta av de otaliga kundmötena i vardagen. Endast genom en genuin trivsel i arbetet kan vi säkerställa lyckade möten med vår personal även för våra kunder, en utmärkt kundservice och en enklare vardag.

Pajunen konstaterar också att erkännandet framför allt är ett tack till cheferna på verksamhetsställena – de har konsekvent utvecklat såväl sin egen som sina enheters verksamhet.

På enheterna poängterar man samarbete och en bra intern kommunikation.

– Hos oss jobbar vi framför allt genom öppet, äkta och flexibelt teamarbete, berättar Tiia Rantti som är marketchef i Sale Borgnäs. Vi gör tillsammans med ett gemensamt motto: ”gör själv lite mer, så det är trevligare för följande att komma på jobb”. Det goda resultatet uppstår av att vi jobbar tillsammans.

– Också i Veikkola för vi en öppen dialog om såväl bra som dåliga saker, berättar S-market Veikkolas marketchef Päivi Valkoniemi-Sjöblom. Vi tar på allvar det som förs på tal och reagerar på det, vi hjälper till och sparrar varandra. Hos oss är hela personalen med och gör, vi är alla jämställda och arbetet är jämlikt. Vi använder aktivt intranätet och att informera alla är A och O i allt.

Personalchef Paula Pajunen sänder ett stort tack just till personalen.

– I undersökningen får vi alltid speciellt mycket positiva kommentarer om enheternas goda sammanhållning och härliga arbetskompisar, konstaterar hon. Vårt utvecklingsarbete tar ändå inte slut här. År 2020 är vårt mål igen snäppet högre, vi håller ju på tillsammans att skapa oss det bästa stället att leva på.