Varuboden-Osla är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser fjärde året i rad – silver i kategorin för medelstora företag


Varuboden-Osla fick fjärde gången i rad titeln Finlands mest inspirerande arbetsplats. Priset delas årligen ut till de organisationer som presterar bäst i Eezy Flows personalundersökning. Resultaten från Varuboden-Oslas undersökning om arbetstillfredsställelse (TYT) ligger återigen på en hög nivå och överträffar klart den finländska arbetstagarnormen. Resultatet belönades 14.3.2023 vid seminariet Innostavimmat med en andra plats i sin egen serie.

14.3.2023

Långsiktigt arbete för personalens trivsel

Varuboden-Osla har redan flera år deltagit i personalundersökningen som genomförs av Eezy Flow. Genom att lyssna till personalens åsikter om vad som är viktigt i vårt handelslag får vi värdefull information som används när vi utvecklar vår verksamhet. Resultaten från undersökningen har för sin del också gett medel för att utveckla handelslagets verksamhetsformer, förbättra personalens välbefinnande och skapa en enhetlig företagskultur. Den årliga arbetstillfredsställelseundersökningen (TYT) gjordes 24.10.–13.11.2022 och då hade hela personalen möjlighet att berätta sin egen åsikt om bland annat arbetskultur, samarbete och ledarskap. Undersökningen visar att den övergripande tillfredsställelsen är hög på alla delområden i undersökningen. Enligt undersökningen om arbetstillfredsställelse utvärderade Varuboden-Oslas medarbetare företagets resultat till 79,1 poäng, med andra ord AAA – Utmärkt. Resultatet är exakt 10,0 poäng över Finlands allmänna norm. Mest nöjda är personalen med att företaget belönar rättvist för prestationer, att beslutsfattandet är effektivt och att företagets framtid är ljus.

– Vi bygger vidare på våra styrkor och gör alltid saker lite bättre – det här är byggstenarna för den höga arbetstillfredsställelse i Varuboden-Osla. Personalens trivsel är ingen tillfällighet, utan vi har i flera år arbetat för personalens välbefinnande. Undersökningen genomförs årligen och några viktiga punkter lyfts alltid fram: vad som fungerar bra och vad vi kan förbättra. Med hjälp av de här observationerna kan vi försäkra oss om att allt det som redan är bra består. Å andra sidan koncentrerar vi oss högst på några få saker som vi vill utveckla. På basis av förra årets resultat valdes respons som ett utvecklingsområde och i årets resultat var frågorna som berörde respons bland de frågor som medarbetarna hade svarat på mest, säger en glad personaldirektör Paula Pajunen.

Vi lämnar inte kompisen i sticket

Varuboden-Osla kännetecknas av god anda och av att man hjälper sina arbetskompisar. I enheterna betonas samarbete och en god kommunikation inom enheten. Framför allt fungerar hela vårt handelslag genom ett öppet, ärligt och flexibelt teamwork. Undersökningsresultaten förmedlar år efter år på ett mycket positivt sätt enheternas goda sammanhållning och härliga arbetskompisar.  När det på arbetsplatsen råder en bra sammanhållning klarar man också sig ur de svåraste situationer genom att samtala och jobba tillsammans, uppmuntra varandra och lita på framtiden.

Det är viktigt att vara en del av arbetsgemenskapen, medarbetarens egen arbetsinsats är viktigt och med samarbete får man jobbet gjort. I teamet på jobbet uppmuntrar och hjälper man varandra, och man kan lära sig mycket av varandra.

Varuboden-Osla kammade hem silver i tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser

I år kammade Varuboden-Osla igen en topplacering och kom på andra plats i tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser, vilket är ett tecken på personalens stora entusiasm och vilja att göra sitt bästa för att uppnå viktiga mål för organisationen. Handelslaget Varuboden-Osla har uppnått utmärkta resultat i sin personalundersökning 2022 och är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland 2022. Detta erkännande ges endast till organisationer som har deltagit i Eezy Flows personalundersökning och uppnått de bästa resultaten bland hundratals finländska organisationer.

– Vi är mycket stolta över detta erkännande, säger Paula Pajunen. Vi har flera år målmedvetet jobbat tillsammans i hela organisationen för att medarbetarna ska trivas hos oss och njuta av de otaliga kundmötena i vardagen. Det är endast genom äkta arbetsglädje och arbetstrivsel som vi också kan säkerställa lyckade möten för våra kunder med vår personal och en utmärkt kundservice.

Tack till hela vår personal för det fina resultatet, entusiasmen och viljan att vara med och bygga vår framgångsberättelse!