Vårt handelslag vill uppmuntra unga framtida förmågor inför sommarlovet – också i år delar vi ut nästan 30 000 euro i stipendier


Så här i slutet av läsåret belönar vårt handelslag igen positiva elever och studerande och delar ut stipendier för närmare 30 000 euro till skolor på sitt verksamhetsområde. Att uppmuntra till en positiv livssyn är ett viktigt kriterium för Varuboden-Osla, och därför delas stipendierna av tradition ut till elever som uppvisar positiv attityd.

31.5.2023

Skolåret närmar sig sitt slut och det är dags för ett välförtjänt sommarlov. Våren är också en tid då man kommer ihåg elever och studerande som har arbetat hårt under sin skoltid för deras positiva attityd och framsteg. Vårt handelslag vill redan i ett tidigt skede uppmuntra till en positiv attityd och en vilja att hjälpa andra. Dessa egenskaper kommer också att behövas senare i livet, till exempel när man övergår till arbetslivet. Vi är igen i år med och stöder stipendieutdelningen i skolor och delar ut stipendier till skolor på handelslagets verksamhetsområde för närmare 30 000 euro. Stipendierna delas ut i form av presentkort till S-gruppen.

Stipendier delas ut till elever i sista klass som, oavsett skolresultat, uppvisar positiv attityd på alla livsområden. Stipendier delas ut i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på handelslagets verksamhetsområde, i östra och västra Nyland och på Åland. Stipendierna är en viktig och fin sak speciellt för mottagarna, och att på vårfesten få ett stipendium och erkännande för det man gjort, är en fin och lite spännande stund som man ofta kommer ihåg långt framöver. Också lärarna uppskattar stipendieutdelningen. Det har varit viktigt för vårt handelslag att vara med och uppmuntra barn och unga till positiva handlingar. Det här är minst lika viktigt som betyg. I vårt handelslag har stipendieutdelningen långa anor och under åren har utdelningskriterierna förblivit nästan oförändrade.

I år delas stipendierna ut till 167 skolor: både svensk- och finskspråkiga yrkesläroanstalter, gymnasier och grundskolor på handelslagets verksamhetsområde, det vill säga östra och västra Nyland och Åland.

Vår handelslag önskar alla som avslutar sitt läsår ett härligt sommarlov!