Osuuskauppamme haluaa kannustaa nuoria tulevaisuuden taitajia kesäloman kynnyksellä – jaamme tänäkin vuonna stipendejä lähes 30 000 euron edestä


Osuuskauppamme palkitsee koulujen lukuvuoden päättyessä jälleen positiivisia oppilaita omalla toimialueellaan jakamalla stipendejä lähes 30 000 euron edestä. Positiivisuuteen kannustaminen on Varuboden-Oslan tärkein kriteeri ja siksi stipendit menevät perinteisesti oppilaille, jotka osoittavat positiivista asennetta.

31.5.2023

Kouluvuosi lähenee loppuaan ja on ansaitun kesäloman aika. Keväisin muistetaan myös koulutaipaleella ahertaneita oppilaita ja opiskelijoita positiivisesta asenteesta ja kehittymisestä. Osuuskauppamme haluaa kannustaa jo aikaisessa vaiheessa positiiviseen asenteeseen ja haluun auttaa muita. Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös myöhemmin elämässä esimerkiksi siirryttäessä työelämään. Olemme jälleen tänä vuonna mukana tukemassa stipendien jakoa kouluissa ja lahjoitamme lähes 30 000 euron edestä stipendejä osuuskaupan toimialueella oleville kouluille. Stipendit jaetaan oppilaille S-ryhmän lahjakorttien muodossa.

Stipendit jaetaan sellaisille viimeisten luokkien oppilaille, jotka koulumenestyksestä riippumatta omaavat positiivisen asenteen elämän eri alueilla. Stipendejä jaetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa osuuskaupan toimialueella, itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla. Stipendit ovat tärkeä ja hieno asia varsinkin niiden saajille ja tämä kevätjuhlien hieman jännittävä ja ylpeä hetki, jolloin saa stipendin ja tunnustusta omasta toiminnastaan, muistetaan yleensä vielä pitkään. Myös opettajat arvostavat stipendien jakoa. Osuuskaupallemme on ollut tärkeää olla mukana kannustamassa lapsia ja nuoria positiiviseen toimimiseen. Tämä on vähintään yhtä tärkeä asia kuin arvosanat. Osuuskaupassamme stipendienjaolla on pitkät perinteet ja jakokriteerit ovat säilyneet lähes muuttumattomina vuosien varrella.

Stipendejä jaetaan tänä keväänä 167:lle ammattikoululle, suomen- ja ruotsinkieliselle lukiolle ja ylä- ja alakoululle osuuskaupan toimialueella, eli itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla.

Osuuskauppamme toivottaa kaikille kouluvuotensa päättäville ihanaa kesälomaa!