Vårt handelslag firade sina medarbetare som har jobbjubileum i år


Vårt handelslag belönar sina medarbetare för långa karriärer börjande från tio års tjänstgöring. Den 18 april firade vi på VBO:s kontor i Vanda hela 33 medarbetares jobbjubileum. Av dem var 13 närvarande. Medarbetarna uppmärksammas för sin långa tjänstgöring med en penninggåva eller betald ledighet.

19.4.2023

Hela 33 som belönades

På Varuboden-Oslas kontor i Vanda firades 18 april 33 medarbetares jobbjubileum. 13 av dem var närvarande. En av dem, som arbetar som försäljare i S-market Ingå, har gjort en fantastiskt lång arbetskarriär på 40 år i vårt handelslag. Ett par av dem som belönades idag har arbetat i vårt handelslag rentav i 30 år och sex anställda har arbetat i 20 år. Det är 24 personer som har arbetat på Varuboden-Osla i tio år.

I och med belöningsfesten i april inleder vårt handelslag en ny tradition där vi varje år kommer att fira de som under året firar sitt jobbjubileum med en gemensam fest utöver de personliga festligheter som ordnas på enheterna. Verkställande direktör Mathias Kivikoski höll ett festtal och de som belönades fick förtjänsttecken och sedan serverades det lunch. I sitt tal betonade Mathias hur mycket kunskap, erfarenhet och kundkontakter de personer som har gjort en lång karriär riktigt har och hur viktiga de är för handelslaget. Det här kräver mycket långsiktighet, engagemang och uthållighet, vilket alla belönade har, både i sina egna arbetsuppgifter och i sina dagliga möten med kunderna.

En trivsam arbetsplats, meningsfulla uppgifter och trevliga arbetskompisar – hemligheten bakom en lång karriär

I genomsnitt har en medarbetare arbetat i vårt handelslag i 7,3 år, vilket innebär att vi har många långa anställningar.

– Den längsta sammanhängande anställningen vi har haft är 53 år, vilket är helt otroligt. Längden på karriärerna är en bra indikator på en trivsam arbetsplats, meningsfulla arbetsuppgifter och trevliga arbetskompisar. Varje enskild medarbetares bidrag är verkligen viktigt för hela handelslaget, säger personaldirektör Paula Pajunen.

 

Grattis till alla belönade!