Vårt handelslag donerar 10 000 euro för krigsveteraner


I dag den 27 april firar vi den nationella veterandagen. Veterandagen har firats sedan 1987 för att hedra dem som försvarade vårt lands självständighet i kriget. Vårt handelslags förvaltningsråd donerar 10 000 euro från sin bruksfond till veteraner på vårt område.

27.4.2023

Vårt handelslag vill vara med och stöda olika organisationer och projekt på vårt eget verksamhetsområde och på så sätt bidra till att människorna i området kan dra nytta av det goda som affärsverksamheten medför. I enlighet med handelslagets stadgar överförs 100 00 euro årligen till Varuboden-Oslas förvaltningsråds bruksfond och medlen används enligt förvaltningsrådets beslut till förmån för det egna området.  Vi strävar efter att rikta stödet brett till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde.

I början av 2023 fanns det nästan 3 000 veteraner i vårt land, och deras medelålder är redan över 97 år. Vår styrelse donerar nu 10 000 euro till krigsveteranerna på vårt område. Med detta belopp kan föreningarna till exempel skaffa servicesedlar för sina medlemmar. Servicesedlar underlättar vardagen eftersom man med dem får hjälp med vardagssysslor som till exempel städning eller att gå och handla.

Som ett lokalt handelslag vill vi i synnerhet vara med och stöda behövande på vårt område.  Tillsammans kan vi hjälpa mer.

Trevlig nationell veterandag.