Våren kom med de efterlängtade stadscyklarna till Borgå


Stadscyklarna har funnits i Borgås gatubild redan två somrar och genast efter påsken i år har Borgåborna kunnat hyra stadscyklar och röra sig smidigt på stadsområdet med dem. I samarbetet mellan Borgå stad och KaaKau Oy som levererar stadscyklarna, deltar också handelslaget Varuboden-Osla som tidigare somrar.

19.4.2021

På två år en del av gatubilden i Borgå

Stadscyklarna kom på prov till Borgå sommaren 2019. Cyklarna visade sig vara mycket populära och de hyrdes flitigt. Därför har samarbetet fortsatt och nu kan man igen den här sommaren röra sig enkelt från ett ställe till ett annat med stadscyklarna.

– Vi har till vår glädje fått märka att stadscyklarna har blivit allt populärare från år till år. Vi började i Borgå med 60 cyklar, förra sommaren ökade vi antalet cyklar till 100 och i sommar rör det sig redan 120 cyklar i staden. Borgåborna och de som besöker staden har gett mycket beröm för det här smidiga och förmånliga medlet att röra sig på. Vi ville öka på tillgången till service och ökade i och med det på antalet cyklar, berättar KaaKau Oy:s verkställande direktör och ena grundaren Aleksanteri Repo.

Cykelstationerna finns runtom i staden och på samma ställen som tidigare somrar. Kundresponsen visar att nätverket är bra optimerat i centrum med närmiljö.  De mest populära cykelstationerna nära centrum har varit Konstfabriken, Lundi och S-market Näse, och något längre bort från centrum köpcentren i Gammelbacka och Vårberga.

Cyklade timmar över 8000 

På grund av coronan lyste utländska turister med sin frånvaro under sommarsäsongen 2020 i det annars så populära turistmålet Borgå. Det fanns ändå bra med inhemska besökare. Stadscyklarna visade sig vara ett bra och säkert sätt att ta sig från ett ställe till ett annat. Förra sommaren gjorde man över 9000 resor med cyklarna och de hyrdes över 6000 gånger. De cyklade timmarna var rejält över 8000.

– I Varuboden-Osla är hållbarhet och miljöfrågor en del av allt som vi gör. Vi samarbetar gärna för sådana saker, där vi kan vara med och möjliggöra stadsbornas välmående och en fungerande vardag. Förutom det vill vi också uppmuntra mänskor att röra på sig och för sin del vara med och jobba för miljön, säger Varuboden-Oslas branschdirektör Mikko Ala-Huikku.

Smidigt samarbete

Handelslaget Varuboden-Osla har varit med i stadscykelsamarbetet med KaaKau Oy redan i två somrar och på basis av kundrespons och antal cykelresor var det viktigt att vara med och möjliggöra en så här fungerande och populär tjänst. Aleksanteri Repo och Mikko Ala-Huikku är båda glada över att samarbetet i Borgå fortfarande fortsätter och att det i maj utbreder sig till väst, när Raseborg får sina egna stadscyklar. Vid morsdagen får Raseborg 30 stadscyklar.

Bakgrundsfakta

Borgås stadscyklar är en del av det internationella stadscykelnätverket Donkey Republic och samma applikation kan användas exempelvis i Berlin, Paris och Köpenhamn. De Borgåbor som cyklar mycket erbjuds förutom ett månadsmedlemskap också ett säsongspass.

 Gör så här när du vill börja använda stadscykeln:

  1. Ladda Donkey Republic-applikationen från din applikationsbutik.
  2. Registrera dina betaluppgifter
  3. Lokalisera en ledig cykel
  4. Njut av cykelfärden
  5. Returnera cykeln till den cykelstation du önskar

Tilläggsinformation: http://kaakau.fi