Trygghet gör vi tillsammans


112-dagen firas årligen 11 februari och i år är temat för kampanjen "Beredskap är en av vardagens små handlingar". Människor påminns om att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer. I vardagen i vårt handelslag lägger vi stor vikt vid säkerhetsfrågor så att våra anställda och kunder kan undvika olyckor. Hela vår personal ser tillsammans till att våra arbetsplatser är säkra och vi har också investerat i hjärtstartare som det idag finns i 24 enheter på olika håll inom vårt verksamhetsområde. En hjärtstartare kan rädda upp till 75 procent av personer som drabbas av hjärtattack.

10.2.2023

En säker arbetsmiljö och miljö att handla

I våra enheter ska riskfaktorer tas bort eller minimeras så att inte medarbetarnas hälsa och säkerhet äventyras. Trygghet är små kontinuerliga handlingar i vardagen, omsorgsfullhet och noggrannhet. Utöver dessa utförs naturligtvis bl.a. lagstadgade arbetsplatsutredningar och myndighetsbesiktningar.

– I enheterna kontrollerar man att förhållandena och apparaterna är i skick. Med en långtidsuppföljning kan man förbättra arbetsförhållandena nämnvärt.  I samarbete med medarbetarna hittar man bristerna i arbetssäkerheten på enheterna och kan åtgärda dem. Sådant kan vara till exempel skräp eller ledningar som ligger på golven, trasiga dörrar eller sådana apparater som har orsakat risksituationer på flera enheter. Man ska i första hand sträva till att korrigera de brister som har konstaterats och i andra hand varna för faran, säger arbetarskyddsfullmäktige Taina Alatalo.

Varje medarbetare är också själv skyldig att följa säkerhetsanvisningarna och beakta riskfaktorer. Brister som upptäcks ska anmälas till chefen eller arbetarskyddsfullmäktig. Renligheten i enheterna och att ta hänsyn till och åtgärda brister och fel minskar också risken för skador för kunder som handlar i enheten.

I vårt handelslag har vi också säkerhetsronder som görs fyra gånger i året på varje enhet. Säkerhetsronderna är ett strukturerat sätt att observera säkerhetsfrågor och å andra sidan lär sig personalen att se på sin arbetsplats ur ett säkerhetsperspektiv, kontinuerligt vid sidan om annat arbete, innan olyckor inträffar.

En hjärtstartare kan rädda upp till 75 procent av personer som drabbas av hjärtattack

En hjärtstartare dvs. en defibrillator eller “deffa” eller “defi” är en apparat med vilken man kan hjälpa en person som har fått en hjärtattack. Det finns hjärtstartare på offentliga platser som till exempel flyg- och järnvägsstationer, köpcentrum, idrotts- och simhallar, teater- och konsertsalar och företags egna lokaliteter. Varuboden-Osla har på förvaltningsrådets initiativ redan för ett antal år sedan beslutat att investera i hjärtstartare på vårt handelslags enheter. Det här har konkret inneburit att det till våra butiker runt om på vårt verksamhetsområde har införskaffats hjärtstartare med medel från förvaltningsrådets bruksfond. För närvarande finns det hjärtstartare i 24 enheter på olika delar av vårt verksamhetsområde.

Våra butiker besöks av många mänskor och då finns det en risk att någon får ett sjukdomsanfall. När kunderna och personalen vet var det finns en hjärtstartare får man den snabbt på plats. Det kan också uppstå en situation nära affären eller med personer som jobbar eller besöker andra företag i samma byggnad. Då kan man hämta hjärtstartaren och med hjälp av den rädda ett mänskoliv.

Förutom apparater som ökar säkerheten utbildas också personalen i vårt handelslag i första hjälpen-frågor och att fungera i undantagssituationer. Under utbildningarna får man genom olika övningar lära sig bl.a. brandsläckning, att fungera i hotfulla situationer, att ge första hjälpen då någon är medvetslös och första hjälpen vid sådana situationer där en person är livlös, med andra ord återupplivning och användning av hjärtstartare.

 Vi önskar er en trygg 112-dag!

 

 

På följande enheter i vårt handelslag finns det en hjärtstartare:

S-market Jomala                   S-market Godby

S-market Hangö                     S-market Pojo

S-market Ekenäs                    Sale Tenala

S-market Karis                        ABC Karis

S-market Ingå                         S-market Sjundeå

ABC Pickala                             S-market Masaby

Sale Kantvik                            Sale Lindal

S-market Veikkola                Prisma Kyrkslätt

S-market Söderkulla            S-market Nickby

S-market Näse                        Sale Askola

Sale Lappträsk                        Sale Pukkila

ABC Kungsvägen                    S-market Lovisa