Turvallisuus tehdään yhdessä


112-päivää vietetään vuosittain 11. helmikuuta ja tänä vuonna kampanjan teema on ”Varautuminen on arjen pieniä tekoja”. Ihmisiä muistutetaan varautumaan erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä ennaltaehkäisemään erilaisia vaaratilanteita. Osuuskauppamme arjessa kiinnitämme paljon huomiota turvallisuusasioihin, jotta työntekijämme ja asiakkaamme välttyisivät tapaturmilta. Koko henkilöstömme huolehtii yhdessä, että toimipaikkamme ovat turvallisia ja olemme myös investoineet sydäniskureihin, joita tällä hetkellä löytyy jo 24 yksiköstämme ympäri toimialuettamme. Sydäniskuri voi pelastaa jopa 75 prosenttia sydänkohtauksen saaneista.

10.2.2023

Turvallinen työ- ja asiointiympäristö

Yksiköissämme vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida, jotta työntekijöiden ja asiakkaiden terveys ja turvallisuus ei vaarannu. Turvallisuus on arjen pieniä jatkuvia tekoja, huolellisuutta ja tarkkuutta. Näiden lisäksi toteutetaan luonnollisesti mm. lakisääteiset työpaikkaselvitykset ja viranomaistarkastukset.

– Yksiköissä tarkistetaan, että puitteet ja laitteet ovat kunnossa. Pitkäaikaisella seurannalla voidaan työoloja parantaa merkittävästi. Yhteistyössä työntekijöiden kanssa löydetään yksiköiden työturvallisuuspuutteet ja voidaan korjata ne. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lattialla olevat roskat tai johdot, rikkinäiset ovet tai sellaiset laitteet, jotka useammassa yksikössä ovat voineet aiheuttaa vaaratilanteita. Havaitut puutteet pyritään ensisijaisesti korjaamaan ja toissijaisesti varoitetaan vaarasta, työsuojeluvaltuutettu Taina Alatalo sanoo.

Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita ja ottamaan huomioon vaaratekijät. Havaituista puutteista tulee ilmoittaa omalle esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Yksiköiden siisteys ja puutteiden sekä vikojen huomioiminen ja korjaaminen vähentää myös yksikössä asioivien asiakkaiden riskiä loukkaantua.

Osuuskaupassamme on myös käytössä omat turvakävelyt, jotka tehdään neljä kertaa vuodessa jokaisessa yksikössä. Turvakävelyt ovat strukturoitu tapa havainnoida turvallisuusasioita ja toisaalta henkilökunta oppii katsomaan työympäristöään vahvemmin myös turvallisuuden näkökulmasta jatkuvasti muun työn ohella, ennen kuin tapaturmia pääsee tapahtumaan.

Sydäniskuri voi pelastaa jopa 75 prosenttia sydänkohtauksen saaneista

Sydäniskuri, eli defib­ril­laattori tai ”deffa” tai ”defi”, on laite, jolla voidaan auttaa sydän­koh­tauksen saanutta henkilöä. Sydäniskureita löytyy julkisista paikoista, kuten lento- ja rautatieasemilta, kauppakeskuksista, urheilu- ja uimahalleista, teatteri- ja konserttisaleista sekä yritysten omista tiloista. Varuboden-Oslan hallin­to­neu­vos­ton aloitteesta on jo vuosia sitten päätetty panostaa sydäniskureihin osuuskauppamme toimipaikoissa. Tämä on konkreettisesti tarkoittanut sitä, että myymälöihimme eri puolille toimialuettamme hankittiin sydäniskureita hallintoneuvoston käyttörahaston turvin. Tällä hetkellä niitä on 24 yksikössä eri puolilla toimialuettamme.

Myymälöissämme asioi paljon ihmisiä, jolloin todennäköisyys, että joku saa sairaus­koh­tauksen on olemassa. Kun henkilökunta ja asiakkaat tietävät, mistä sydäniskuri löytyy, saadaan se tarvittaessa nopeasti paikalle. Tilanne voi tulla eteen myös liikkeen lähistöllä tai samassa rakennuksessa muissa yrityksissä työsken­te­levien tai asioivien kanssa. Silloin voidaan sydäniskuri hakea paikalle ja sen avulla pelastaa ihmishenki.

Turvallisuutta lisäävien laitteiden lisäksi luonnollisesti osuuskauppamme työntekijöitä koulutetaan ensiapuun ja poikkeustilanteissa toimimiseen. Koulutuksissa opitaan harjoitusten avulla mm. alkusammutus, uhkaavissa tilanteissa toimiminen, tajuttoman ensiapu sekä elottoman ensiapu, eli peruselvytys ja sydäniskurin käyttö.

Turvallista 112-päivää!

 

 

Osuuskauppamme seuraavista yksiköistä löytyy sydäniskuri:

S-market Jomala                  S-market Godby

S-market Hanko                   S-market Pohja

S-market Tammisaari          Sale Tenhola

S-market Karjaa                     ABC Karjaa

S-market Inkoo                     S-market Siuntio

ABC Pickala                             S-market Masala

Sale Kantvik                            Sale Lindal

S-market Veikkola                Prisma Kirkkonummi

S-market Söderkulla            S-market Nikkilä

S-market Näsi                         Sale Askola

Sale Lapinjärvi                        Sale Pukkila

ABC Kuninkaantie                 S-market Loviisa