Tre nya solkraftverk för Varuboden-Osla i år


Handelslaget Varuboden-Osla får tre nya solkraftverk i år. Det första har redan tagits i bruk och finns på taket till nya S-market Hangö. Under midsommarveckan inleds installationen av solpaneler på S-market Sjundeås tak, och i juli byggs ett kraftverk vid Sale Pukkila, som renoverades i fjol.

19.6.2024

Det största av de nya solkraftverken finns på S-market Hangös tak.

– När vi planerade nya S-market insåg vi att vi befinner oss i de soligaste områdena i Finland. På sommaren kan vi i bästa fall täcka nästan hela det energibehov som butiken har med kraftverkets produktion. I samband med nya butiker är investeringar i solenergi en naturlig satsning på energisjälvförsörjning, miljö och lokalsamhälle, säger fastighetsutvecklingschef Teemu Vihavainen på handelslaget Varuboden-Osla.

På taket till Hangö S-market finns hela 456 solpaneler, som tillfälligt som mest kan producera en totaleffekt på nästan 200 kW.

– Kraftverket producerar cirka 190 MWh el per år. Det motsvarar årsförbrukningen för cirka 15 medelstora egnahemshus, säger Teemu Vihavainen.

Energieffektiviteten har också beaktats på andra sätt i Hangö S-market. Byggnaden värms upp med jordvärme, och den spillvärme som produceras av kylutrustningen återvinns och används för att värma upp byggnaden.

Installationen av solpaneler på S-market Sjundeås tak inleds under midsommarveckan.

– När man kartlägger installationen av solpaneler på gamla fastigheter måste man förutom lämpligheten även undersöka yttertakets livslängd och bärkraft. Efter dessa undersökningar visade sig S-market Sjundeå vara en lämplig och lönsam investering sett till de totala kostnaderna.

Sale Pukkila renoverades i fjol våras. Samtidigt som butiken fick ett nytt koncept byttes kyldiskarna ut mot moderna diskar med dörrar, vilket sparar mer el än öppna skåp. Kyldiskarna levereras av Viessmann Group och representerar deras senaste energieffektivitetsteknik. Nu kommer butikens energieffektivitet att öka ytterligare med installationen av 100 solpaneler på butikens tak.

S-gruppen är en av de största producenterna av solel. I slutet av 2023 hade 260 verksamhetsställen sammanlagt över 120 000 solpaneler. Investeringarna i solkraft fortsätter även under 2024. Tusentals fler solpaneler kommer att byggas vid mer än 30 livsmedelsbutiker och trafikbutiker.

S-gruppen har redan i flera år gjort betydande investeringar i förnybar energi och ett långsiktigt arbete för att spara energi och effektivisera energianvändningen i butikerna. Målet är att minska utsläppen från gruppens egen verksamhet med 90 procent fram till 2030 jämfört med 2015 års nivå. Målet beräknas nås fem år tidigare än beräknat. För närvarande har utsläppen från den egna verksamheten redan minskat med över 80 procent jämfört med 2015 års nivå.

Nya solkraftverk sommaren 2024

S-market Sjundeå

Total effekt: 77,40 kWp
Antal paneler: 180 st.
Blir färdig i juni

Sale Pukkila

Total effekt: 43,0 kWp
Antal paneler: 100 st.
Blir färdig i juli

S-market Hangö

Total effekt: 196,08 kWp
Antal paneler: 456 st.
Blev färdig i maj