Glädje av att röra på sig och lyckas – Friidrottsklubben IF Raseborg rör på många barn och unga


IF Raseborg är en friidrottsförening som grundades år 2009 och är verksam i Raseborgs stad. Föreningen bildades som ett resultat av kommunsammanslagningen. Det finns ungefär 250 aktiva idrottare i föreningen och den engagerar ett stort antal barn och ungdomar. Den här säsongen sponsrar vårt handelslag igen föreningens verksamhet.

12.5.2023

Glädjen av mångsidig motion

Barns möjligheter till hobbyer har ökat mycket och det finns en massa grenar att välja mellan. Många barn och ungdomar har många olika hobbyer som de tillbringar mycket tid med. Hobbyerna ger nya kompisar och speciellt lagsporter ökar samarbetsförmågan och stöder delaktighet. Den traditionella friidrotten håller ändå sin popularitet vid sidan av nya sporter. IF Raseborg får cirka 250 idrottare, allt från barn under skolåldern till veteraner, att röra på sig i samband med olika friidrottsgrenar. De yngsta idrottarna bekantar sig med olika friidrottsgrenar genom knatteidrott, och när de blir äldre väljer de några grenar som de satsar på. De yngsta tränar ett par gånger i veckan, och 16–17-åringar och äldre har träningar upp till fem gånger i veckan. Från maj till slutet av september hålls träningarna utomhus, till exempel på Ekenäs centralplan och Karis idrottsplats. Vintersäsongen tränar man inomhus.

-Vår förening strävar efter att finnas till för alla som är intresserade av friidrott – oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Vi erbjuder mycket aktiviteter för barn och unga. Vi har också elitidrottsverksamhet för idrottare som strävar efter framgång på både nationell och internationell nivå, för att inte glömma motionsidrott för vuxna. På så sätt vill vi erbjuda friidrott till så många som möjligt och erbjuda möjligheten att uppleva glädjen av mångsidig motion, säger träningschef Tommy Högström.

I knatteidrott håller utbildade tränare träningar för ungdomar som är intresserade av idrott. Träningarna börjar med en gemensam uppvärmning, till exempel olika tafattlekar är populära bland barnen. Barnen introduceras till olika friidrottsgrenar på ett lekfullt sätt, och de får lära sig mångsidiga motoriska färdigheter, att arbeta i grupp och att röra på sig på ett roligt sätt.

 

Mångsidig idrott med företagsstöd

Föreningens verksamhet är beroende av olika bidrag för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter inom friidrott, men också mer målinriktad träning inför tävlingar. Sponsring stöder ungdomsverksamhet, med sponsring finansieras också idrottarnas tävlingsresor och träningsläger och tränarstipendier. Klubben har en egen arbetsgrupp för sponsring, som har som uppgift att skaffa sponsorer till verksamheten.  IF Raseborgs traditionella sponsorjippon inkluderar också Ärevarvet, där man springer eller går runt en bana i en timme och deltagarna har egna sponsorer som sponsrar sin adepter med en klumpsumma eller en summa för varje varv. Klubben får 85 procent av det belopp som samlas in vid evenemanget, och resten riktas till distriktet och Finlands friidrottsförbund. Utöver det här behövs det också andra sponsorer som kan stöda klubbens verksamhet.

-Till exempel inomhusträningar kostar en del när vi delar träningstider med andra idrotter och hobbyer, och för att säkerställa ändamålsenliga träningar hyr vi också träningstider i Kisakeskus Idrottsinstitut i Pojo. Vi är väldigt tacksamma för all sponsring som möjliggör målinriktad träning också under vintersäsongen, säger Tommy Högström.

Genom sponsringen vill Varuboden-Osla vara med och stöda sådan lokal verksamhet som involverar en så stor grupp barn, unga och familjer som möjligt på sitt verksamhetsområde. Vårt handelslag stöder i synnerhet sådana lokala föreningar som ordnar verksamhet för barn och unga och det är också särskilt viktigt för oss att den verksamhet vi sponsrar medför glädje för så många som möjligt. I IF Raseborg har många barn upplevt träningsglädje och trevliga stunder inom friidrott och även deltagit i tävlingar.

 

IF Raseborg

Plats: Raseborg

Grundat: 2009

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

Med sponsring kan deltagaravgifterna hållas låga när sponsringsbidrag täcker till exempel hallhyror och inköp av träningsredskap.