Smakliga knölar från näråkern


I Söderkulla i Sibbo odlar Claes Lindberg och Birgitta Nikander-Lindberg potatis i tredje generationen. Claes farfar sålde redan på femtiotalet sin egenodlade potatis på Borgå torg. Nu säljer Claes bror gårdens produkter på samma plats på Borgå torg som sin farfar. På ett ungefär 10 hektar stort område odlas många potatissorter av vilka Annabelle är den mest populära.

1.10.2022

De första potatisarna i jorden redan i april

Potatisodlarens brådaste tid är mellan april och oktober. Under den här tiden jobbas det från morgon till kväll och ofta långt in på natten. När vintern kommer tar arbetet inte slut, utan då är Claes och Birgitta sysselsatta med att sortera och packa potatis i deras kyllager, och varje tisdag och torsdag kör Claes själv ut potatisen till närområdets butiker. Det är en hederssak att själv få leverera sin egen potatis till butikerna. Potatisen packas i stora trälådor, som man direkt kan rulla in på butikens frukt- och grönsaksavdelning och varifrån kunderna behändigt kan plocka potatisen. Av de här så kallade potatis-automaterna finns det en större som rymmer 250 kilo potatis och en mindre som rymmer 100 kilo potatis.

– De första potatisarna sätter vi i jorden redan vid mitten av april, för att vi ska kunna skörda sommarpotatis lagom till midsommar. Om vädret är fint lyfter vi upp de sista potatisarna här på gården först den första veckan i oktober. Vår verksamhet är mycket beroende av väder och andra yttre faktorer, och först under säsongens gång ser vi hurudan skörden blir. I det stora hela beror vädret helt på slumpen, skrattar Claes.

Gården arrenderar ungefär tio hektar åker till potatisodling. Dessutom odlar de också färskärter. År 1983 när Claes och Birgitta började sköta odlingarna togs potatisen ännu upp för hand med hacka. Nu har de som hjälp i upptagningsjobbet en färskpotatisupptagningsmaskin som lyfter upp potatisen från jorden med blast och skakar av mullen från potatisen. Potatis med blast och allt rör sig längs potatislinjen, där en person bryter av blasten och några andra står och sorterar potatis i lådor. En traktor drar maskinen. Färskpotatisupptagaren som skämtsamt kallas ”Pettsson”, har Claes själv konstruerat och byggt efter deras behov.  Förutom kunskaper i hur man odlar är det i det här jobbet bra att kunna reparera maskiner och vara något av en Oppfinnar-Jocke.

 

Rosamunda, Gaala, Melody, Annabelle, Siikli, Timo…

Paret Lindberg odlar ungefär tio olika potatissorter och bland kunderna har Annabelle varit den populäraste redan en längre tid. Största delen av sättpotatisen köps och då kan man vara säker på att de inte har några växtsjukdomar och att de är högklassiga. Potatis trivs bäst i en mullrik lerjord. Den bästa smaken får potatis som får växa i lerjord. Varje sort har sina egna specifika krav på jordmån. Färskpotatis lyfts ända fram till september och efter det blir det dags för vinterpotatisen, som lagras och säljs fram till nästa sommar.

– År 2021 var första gången under vår karriär som vinterpotatisen tog slut mitt under försäljningssäsongen. Månne orsaken var det att mänskor tillbringade mer tid hemma i och med coronan och att intresset för matlagning ökade? Det är så klart bra att potatisen igen smakar och har åtgång, men synd att vi inte kunde svara på kundernas efterfrågan under hela säsongen, säger Claes om den speciella situationen.

På samma åker kan man odla potatis två år i rad och sedan måste man hålla en paus på 2–4 år.  Då kan man odla till exempel ärter på åkern. Potatisen behöver lagom med värme och vatten, för regniga somrar är inte bra för potatisen.

– Vi får inte bort överlopps vatten från åkern men en het och torr sommar kan vi alltid vattna. Under torra somrar används bevattningsmaskinen flitigt från sent på kvällen till sju på morgonen. Så klart är det inte heller bra om det är för torrt. Vår skörd är verkligen beroende av väderförhållandena.

“Härodlat”

All potatis som lyfts från Lindbergs åkrar säljs inom en radie på ungefär 20 kilometer från gården. På Borgå torg säljs av tradition en del av potatisen men största delen säljs i matbutiker. Lindbergs har samarbetat med vårt handelslag redan i över 25 år. Deras potatis säljs på frukt- och grönsaksavdelningarna i S-market Söderkulla, Nickby och Näse i Borgå. Kunderna känner redan till Lindbergs potatis sedan många år tillbaka, och därför är det viktigt för Claes och Birgitta att deras potatis är högklassig och att den finns till salu i butiker i närområdet. Claes kör därför själv potatisen till butikerna och fyller på boxarna om det behövs.  Ofta får man också en pratstund med kunder vid sidan av det här.

Potatisodling är tungt jobb och speciellt under den mest bråda säsongen har man inte tid med något annat än jobbet.  Båda har ännu en bit kvar till pensionen, men så länge hälsan håller så tänker de odla potatis. Nu har deras son Linus hjälpt till på odlingarna om somrarna. Under de mest bråda tiderna har de också två lokala unga, Claes kusins söner Elmer och Isak Eriksson på jobb. Och hjälpande händer behövs det verkligen när potatisupptagningen håller på som livligast.

Lindbergs potatis

Läge: Sibbo

Ägare: Claes Lindberg och Birgitta Nikander-Lindberg

Grundat: 1983

Verksamhetsform: potatisodling

Produkter: potatis