Sale Pukkila använder en hållbar och fossilfri ESyCool green-energilösning för att förbättra energieffektiviteten


Sale Pukkila renoverades under våren och butikens interiör och utseende förnyades helt. I samband med renoveringen togs också den första Viessmanns ESyCool green-energilösningen i Finland i bruk. Systemet erbjuder en fossilfri uppvärmning och kylning av fastigheten. Energisystemet bygger på högeffektiva värmepumpar som använder miljövänligt, naturligt kylmedel.

29.6.2023

I samband med renoveringen av Sale Pukkila förnyades kylar och frysar och kylanläggningen, som genomfördes med ESyCool green – systemet. Systemet är mycket energisnålt och garanterar en god avkastning på investeringen.

Kyltekniken den huvudsakliga energiförbrukaren i en livsmedelsbutik

ESyCool green-systemet passar perfekt till VBO:s krav. ESyCool tar hand om kylning och uppvärmning av fastigheten, inklusive kyl och frys, kylrum och frysaggregat miniCO2. Det förbrukar mindre energi, vilket gör butiken mer energieffektiv. Det naturliga kylmedlet i värmepumpsmodulerna är miljövänligare. Spillvärmen från kylprocessen används för att värma upp byggnaden.

– I Varuboden-Osla har vi alltid haft som utgångspunkt att öka energieffektiviteten när vi har renoverat våra olika fastigheter, säger fastighetsdirektör Mikko Ala-Huikku. Den här energilösningen är alldeles ny och lämpar sig väl för byggnader i storlek med Sale.

Med ESyCool green-systemet  uppnås det mycket jämna produkttemperaturer och det har en mycket bra verkningsgrad: energisnål kylning och uppvärmning i samma paket. Värmepumpsystemet som installeras utomhus är modulärt uppbyggt, vilket gör det enkelt att bygga ut. Det är också ett tyst system som är enkelt att underhålla för servicebolag.

– Det gick bra att ta i bruk det första ESyCool-systemet med tanke på att butiken var öppen hela den tid det togs i bruk. Systemet togs i bruk i två skeden. I det första skedet togs alla frysar och ungefär hälften av kylarna i bruk. Frysrummet och kylrummen tog också i bruk i det här skedet. I det andra skedet togs den övriga kylutrustningen i bruk, säger Viessmanns projektchef Lasse Huutola.

Det här tog en vecka. På måndagen monterades de gamla kylarna och frysarna ner och på tisdagen levererades nya till butiken. På fredagen kunde personalen redan plocka fram produkter i de nya kylarna och frysarna och kunderna fick plocka sina inköp från dem.

 

Tilläggsinformation:

Lasse Huutola, projektchef, Viessmann Kylsystem, tfn 019 537 8000, lasse.huutola@viessmann.com

Panu Lammi, Manager Refrigeration Solutions, Viessmann Kylsystem, tfn 019 537 8000, panu.lammi@viessmann.com

 

Mikko Ala-Huikku, fastighetsdirektör, Varuboden-Osla, tfn 010 765 9303, mikko.ala-huikku@sok.fi