S-market Veikkola kommer att renoveras under hösten – ansvarsfulla lösningar och ett fräscht nytt utseende


Vårt handelslag kommer att renovera S-market Veikkola-butiken under hösten. Butiken får bland annat nya energisnåla kylar, butiksmiljön genomgår en förändring och alla hyllor förnyas. Belysningen byts också ut till modern ledbelysning och med renoveringen strävar man efter miljömässiga fördelar. Butiken betjänar sina kunder under hela renoveringen och beklagar eventuella olägenheter.

12.8.2022

Nytt fräscht utseende

Med renoveringen får S-market Veikkola ett fräscht och stiligt utseende. Butiksmiljön kommer att uppdaterats och alla väggar ska målas och hela färgvärlden ska förnyas. Butikens diskar ska förnyas och de gamla hyllorna ska ersättas med nya, och kylar och frysar byts ut till nya mer miljövänliga. Med renoveringen vill man få butikens lokaliteter rymligare och göra det smidigare för kunderna att handla. Hela butikens belysning kommer att förnyas till ledbelysning.

I fjol gjordes det en kundenkät till invånarna i närområdet och den gav mycket värdefull information om vilka saker i butiken som behöver uppdateras och i vilka produktgrupper kunderna önskar få ett bredare sortiment. De här önskemålen strävar vi att beakta när renoveringen genomförs.

Energieffektivitet som mål

Butiken börjar renoveras nästa vecka. Byggare och renoverare har redan synts till på butikens gångar sedan början av augusti, då man har påbörjat mindre preliminära renoveringsarbeten. Förutom ett fräscht och stiligt utseende och ett mångsidigare sortiment strävar vi också med S-market Veikkolas renovering efter miljömässiga fördelar. Vi förnyar butiksinventarier, kylar och frysar byts ut till energisnåla koldioxidkylar och -frysar med dörrar. Hela S-gruppen har som mål att vara koldioxidnegativt till år 2025. Också Varuboden-Osla har förbundit sig till att förbättra miljöverkningarna från sin affärsverksamhet och stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Nu står S-market Veikkola i turen när Varuboden-Osla uppdaterar sina enheter till mer hållbara. De nya kylarna och frysarna representerar naturligtvis den senaste teknologin och användarergonomin.

S-market Veikkola kommer att hålla öppet som normalt under renoveringsarbetet. Personalen beklagar eventuella olägenheter som uppstår på grund av renoveringen, men är samtidigt glada över att butiken förnyas så att den allt mer kan svara på kundernas önskemål.