S-market Söderkulla förnyas – hållbara lösningar och fokus på grannskapets behov


Vi förnyar under våren vår S-market butik i Söderkulla. Renoveringen börjar den 1 mars och är enligt planerna klar i maj. Butiken får bland annat nya energisnåla kylar, butiksmiljön genomgår en förändring och alla hyllor förnyas. Vid renoveringen omordnas butikens lokaliteter så att det blir smidigare för kunderna att handla. Med renoveringen försöker vi också uppnå miljömässiga fördelar. Butiken betjänar sina kunder under hela renoveringen och beklagar eventuella olägenheter.

1.3.2022

Nytt och fräscht utseende och bättre sortiment

Med förnyelsen får S-market Söderkulla ett fräscht och snyggt utseende och ett mångsidigare sortiment. Alla hyllor förnyas och planlösningarna görs klarare. Med renoveringen vill man omordna butikens lokaliteter så att det blir smidigare för kunderna att handla. Mattorget renoveras helt så att det efter renoveringen kan svara ännu bättre på kunders önskemål om sortiment och tilläggstjänster. Mattorget är därför stängt ungefär fem veckor.

I och med renoveringen kommer S-market Söderkullas sortiment att bli större. I den renoverade butiken kommer det att finnas Itsudemos färska sushi, som tillreds på plats. Nästan alla produktgrupper i butiken kommer att få ett större urval.

– I och med renoveringen kommer vi att ta in både mer lokala produkter och produktnyheter i vårt sortiment. Vi lever i nuet och vill göra det ännu enklare för våra kunder att komma och handla och vi vill också erbjuda dom nya tjänster, säger S-market Söderkullas butikschef, Outi Laitinen.

Energieffektivitet som mål

Butiken börjar renoveras vecka nio. Förutom ett fräscht och stiligt utseende och ett mångsidigare sortiment strävar vi också med S-market Söderkullas renovering efter miljömässiga fördelar. Vi förnyar butiksinventarier, kylar och frysar byts ut till energisnåla koldioxidkylar och -frysar med dörrar. I fortsättningen kommer den spillvärme som kylarna och frysarna producerar att tas till vara och användas för att värma upp butiken. I butiken installeras det också jordvärme. Hela S-gruppen har som mål att vara koldioxidnegativt till år 2025. Varuboden-Osla har förbundit sig att förbättra miljöverkningarna från sin affärsverksamhet och stöda ekologiskt hållbar verksamhet.  Nu står S-market Söderkulla i turen när Varuboden-Osla uppdaterar sina enheter till mer hållbara.

– De nya kylarna och frysarna representerar naturligtvis den senaste teknologin och användarergonomin. Borgåföretaget Viessmann Kylmäjärjestelmät levererar dom till oss, säger Outi Laitinen.

Även annars får kunderna i S-market Söderkulla fler tjänster, när det på butikens parkeringsområde byggs en laddningsstation för elbilar. Arbetet är redan i gång och laddningspunkterna borde stå klara i mitten av mars.  Det blir möjligt att ladda rentav åtta bilar på samma gång på laddningsstationen, eftersom det finns fyra s.k. normala och fyra effektivare laddningspunkter på stationen.

S-market Söderkulla kommer att hålla öppet under renoveringsarbetet, men sortimentet kan tidvis vara snävare än normalt. Webbutiken betjänar också under renoveringen och kunderna kan beställa sina inköp på den bekanta webbadressen s-kaupat.fi och hämta beställning i S-market Söderkulla.

S-market Söderkullas renovering börjar den 1 mars och blir klar senast under maj. Personalen beklagar eventuella olägenheter som uppstår på grund av renoveringen, men är samtidigt glada över att butiken förnyas så att den allt mer kan svara på kundernas önskemål.