S-market i Ingå renoveras – kundenkät öppnas idag


4.12.2020

Renoveringen av S-market Ingå har inletts. Inför julen syns renoveringen ännu inte i kundlokalerna, men i början av år 2021 kommer arbeten att ske också i dem. I samband med renoveringen får affären bl.a. ny energieffektiv kylutrustning, och butiksmiljön uppdateras så att det motsvarar det nya, moderna S-marketkonceptet. Också Mattorget förnyas helt.

– Vi väntar ivrigt på renoveringen, berättar marketchef Johanna Järvinen. Vi beklagar redan i förväg de olägenheter som orsakas kunderna, men efter renoveringen kan vi betjäna kunderna ännu bättre än tidigare. För oss är kundernas åsikt väldigt viktig och därför har vi beslutat oss för att göra en kundenkät så här inför renoveringen.

Det görs två olika kundenkäter. Ägarkunder som bor på området har redan fått länk till enkäten per e-post och dessutom görs en öppen enkät som finns på adressen http://sryhma.fi/Rj7a50CyYxa. Enkäten är öppen t.o.m. 19.12.2020.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara, så att vi ännu bättre kan svara mot kundernas önskemål i framtiden, säger Johanna Järvinen.