S-market Grankulla norra blir Sale Grani


8.2.2021

Handelslaget Varuboden-Osla förnyar under februari-mars sin affär vid Stationsvägen i Grankulla. Affären förses bland annat med ny energieffektiv kylutrustning och också belysningen byts till modern ledbelysning. Butiken stängs för renovering 20.2 och öppnas igen i mitten av mars som Sale Grani.

– I samband med förnyelsen ändrar vi också butikens koncept, berättar nya butikschefen Henni Peltonen. Själva butiksbyggnaden är en viktig del av stadsbilden i Grankulla och det sker inga förändringar på själva fasaden. Men inomhus skapar vi en modern butik där det ska gå enkelt och snabbt att göra sina inköp. Det syns också i utbudet, som utökas med både fler bake off-produkter och olika slags hämtmat.

I samband med renoveringen gör vi också en kundenkät, eller rättare sagt två. Ägarkunderna på området får en länk till enkäten per e-post och dessutom finns en enkät som vem som helst är välkommen att besvara på adressen http://sryhma.fi/OgS850DpZZ

– För oss är kundernas åsikt väldigt viktig. Vi hoppas att vi får rikligt med svar, så att vi i framtiden allt bättre kan beakta våra kunders önskemål, säger Henni Peltonen.

Butiken i norra Grankulla är stängd 20.2.-18.3.2021. Du kan följa med hur renoveringen framskrider på butikens egen Facebooksida.