Rekordmånga sökte sommarjobb hos Varuboden-Osla – hela 2400 sökande


I år sökte rekordmånga sommarjobbare till Varuboden-Osla, när sammanlagt 2400 sökande skickade in en ansökan till handelslaget. Vårt handelslag anställer igen i sommar ungefär 450 sommarjobbare och sommarpraktikanter. Största delen av dem sysselsätts inom handelsbranschen, men också i trafikbutiker, på restauranger, i trädgårdsbutiken och i Sokos i Borgå ser man i sommar många sommarjobbare i uppgifter.

5.5.2021

Rekordmånga sökande

Varuboden-Osla anställer årligen närmare 500 sommarjobbare och praktikanter som hjälp under sommarsäsongen. Bland de som börjar finns det alltid många nya ansikten, men en stor del är också sommarjobbare som kommer tillbaka år efter år för att jobba i vårt handelslag till exempel under studietiden. Förra sommaren märktes redan en liten ökning i mängden sökande, men det här året förde med sig rekordmånga som sökte sommarjobb. Allt som allt sökte 2400 personer jobb i vårt handelslag till den här sommaren.  Av dem får ungefär 450 personer ett sommarjobb på något av de många verksamhetsställen i vårt handelslag. Det är ett stort antal när vi jämför med att vi har ungefär 900 personer med fast anställning.

Rekryteringsprocess i undantagsförhållanden

Varuboden-Osla har under de senaste åren satsat mycket på rekrytering och den anställdas introduktion, och det här gäller också så klart sommarjobbare och -praktikanter. Årligen svarar sommarjobbarna på en enkät och med hjälp av svaren kan vi utveckla hela erfarenheten av sommarjobb som helhet, också rekryteringen och introduktionen i en allt medarbetarvänlig riktning.

På grund av undantagsförhållandet intervjuades alla sökande den här gången via videoförbindelse. För många sökanden var upplevelsen säkert ny, men det var den också för många av handelslagets enhetschefer. I det stora hela var responsen positiv för det här smidiga sättet att sköta intervjuerna så här i coronatider.

– Här på Varuboden-Osla har vi sett att det ur ett samhällsperspektiv är en viktig handling att, att erbjuda så många unga som möjligt en chans till sommarjobb och på så sätt för vår del vara med och till exempel förebygga utslagningen bland unga. Och visst minns säkert alla av oss känslan när vi fick vår första lön på vårt konto för det jobb vi hade gjort – det fanns inget som överträffade den stoltheten och vi hade redan färdigt tänkt ut vad vi skulle köpa med lönen, säger personalchef Paula Pajunen.

Sommarjobbarna är med och tryggar en högklassig betjäning

Under hela coronatiden har personalen inom Varuboden-Osla smidigt flyttat bland annat från ABC-stationerna till markethandeln, och det har inte under hela året funnits behov av permitteringar inom handelslaget. Under sommaren återvänder säkert hela personalen till en allt mer normal vardag, och medarbetarna återgår till sina egna jobb – och semestrar. Då är sommarjobbarna och praktikanterna en oersättlig hjälp för att vår affärsverksamhet ska förlöpa smidigt. De säkrar att vår stadigvarande personal får hålla sin välförtjänta semester och våra ägarkunder ändå blir positivt betjänade.

Alla sökande lika viktiga

När antalet sökande är stort, är det klart att man inte kan anställa alla.

– För många sökande var det här kanske deras första kontakt med en rekryteringsprocess, och därför anser vi att det är speciellt viktigt att alla ändå får en bra känsla av det hela. Ansökningen har alltså gjorts så enkel som möjligt, vi har satsat på våra chefers intervjukunskaper och alla sökande fick ett svar när processen var slut. Vi har också kommit ihåg alla sökanden och skickat ett tackkort till dem, och genom att uppvisa kortet får den sökande en chokladkaka från vilket som helst av våra marketenheter. Hoppas alltså att alla sökande ser vår rekryteringsprocess som en positiv upplevelse, säger personalchef Paula Pajunen.