Ray Blomqvist ny styrelseordförande för Varuboden-Osla


13.10.2022

Ray Blomqvist från Borgå har valts till Varuboden-Oslas styrelseordförande från januari 2023. Han efterträder Arto Nurmi-Aro, som fungerat som styrelseordförande sedan 2017. Ray Blomqvist har varit medlem av Varuboden-Oslas förvaltningsråd sedan 2019 och har fungerat som vice ordförande sedan 2021. Ray Blomqvist är VD och ägare av SCM Best och SCM Global och har över 25 års erfarenhet av företagsledning och -konsultering inom industri och handel, dagligvaru- och näthandel, apoteksbranschen och bageriverksamhet.

Ray Blomqvist ser fram emot uppdraget som ordförande för VBO:s styrelse och säger att det är viktigt att känna till sin historia, men att blicken ska vara stadigt riktad framåt.

– Varuboden-Osla är ett handelslag med en omsättning på ca 400 miljoner, nästan 70 000 ägarkunder och mer än 900 anställda. Företaget är ekonomiskt i gott skick, men det är inte bara ekonomin som har varit i fokus under de senaste åren. Ledarskapet och personalen har en avgörande roll i utvecklingen, vilket till exempel syns i att Varuboden-Osla premierats som Finlands mest inspirerande arbetsplats, säger Ray Blomqvist.

Blomqvist konstaterar också att Varuboden-Oslas område geografiskt sett är stort, och för att kunna leva upp till sloganen ”Det egna området till godo” behöver man känna till de lokala behoven och särdragen.

– Den respons vi får från kunderna ger signaler om var vi borde finnas. Ägarkunderna känner sina hemkommuner och vet var de önskar sig service. Därför är det viktigt att VBO har ett bra diskussionsklimat och ett gott samarbete med kommunerna inom vårt verksamhetsområde.

När det gäller styrelsens arbete betonar Blomqvist vikten av att kunna se de stora helheterna – och att se in i framtiden.

– Styrelsearbetet är att se på saker ur ett helikopterperspektiv. Det gäller att kunna se vad som krävs av ett företag som vårt, vilka produkter och vilka tjänster som behövs för våra ägarkunder. Utvecklingen är snabb och vi behöver hela tiden utvecklas med våra ägarkunders bästa i åtanke, konstaterar Blomqvist.

Ytterligare information:

Ray Blomqvist, tfn 050 550 9829