Varuboden-Osla planerar att förnya och utvidga Prisma Kyrkslätt


13.5.2024

Handelslaget Varuboden-Osla har beslutat att förnya och bygga ut Prisma i Kyrkslätt. Det handlar om en stor investering på miljontals euro som sträcker sig över flera år. Om arbetet fortskrider som planerat kommer utbyggnadsarbetet att slutföras under 2026.

– Vi har fått mycket respons på Prisma och kunderna hoppas bland annat på ett bredare utbud. Prisma har nu verkat i Kyrkslätt i 25 år och hustekniken är i slutet av sin livscykel, så en renovering skulle ha varit nödvändig i vilket fall som helst. I samband med renoveringen förnyar vi bland annat kylutrustningen och hustekniken, säger fastighetsdirektör Mikko Ala-Huikku.

Enligt planen ska Prismafastigheten få en ny tillbyggnad på 4 000 kvadratmeter som ska användas av både Prisma och annan affärsverksamhet. Samtidigt kommer den nuvarande fastigheten att totalrenoveras.

– Tilläggsutrymmet för Prismas eget bruk är främst tänkt att användas för att öka utbudet av dagligvaror. Våra kunder har länge efterfrågat ett bredare utbud av tjänster och rymligare utrymmen för att förbättra kundupplevelsen, säger Prismadirektören Jan Lundmark.

En annan stor nyhet är restaurangvärlden som kommer att byggas i anslutning till Prisma.

– Vi har fått många önskemål om en restaurang i Kyrkslätt. Därför planerar vi nu en ny restaurangvärld som förutom ett kafé också kommer att erbjuda ett brett utbud av mat, säger verkställande direktör Mathias Kivikoski.

Prismafastigheten kommer också att rymma andra affärslokaler som man ännu inte fattat beslut om. Eftersom utbyggnaden kommer att uppta en del av parkeringsplatserna på nedre plan finns det också planer på att bygga ut och delvis täcka takparkeringen.

– Vi kommer att lämna in en bygglovsansökan inom en snar framtid, säger fastighetsdirektör Mikko Ala-Huikku. Vi strävar efter att inleda arbetet i slutet av året, och i så fall kommer arbetet att slutföras 2026. Byggtiden är lång och kommer att göra det något besvärligare att besöka fastigheten, men vi strävar efter att utföra arbetet på ett sådant sätt att påverkan på kunderna blir så liten som möjligt.