Prisma Kyrkslätts solkraftverk färdigt


Kyrkslätt Prisma har nu tagit i bruk solpaneler. I S-market Söderkulla igen togs det i bruk jordvärme 5 september. Vårt handelslag har som mål att vår verksamhet ska vara koldioxidnegativ senast 2025. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft, vindkraft och jordvärme.

13.10.2022

Vårt handelslag har i samarbete med S-gruppen aktivt installerat solpaneler på våra enheters tak och på några enheter också paneler på marken för att samla in solenergi. Installationsarbetet i Prisma Kyrkslätt inleddes i maj och nu är arbetet slutfört och vår stora Prisma-enhet kan utnyttja solenergi till exempel för uppvärmning. Landremsan mellan Prisma och motorvägen som ligger alldeles bredvid togs i användning och området byggdes solpaneler. Solkraftverket i Prisma Kyrkslätt består av 480 solpaneler och de beräknas producera 244 megawattimmar el per år. Till skillnad från nästan alla andra solkraftverk i vårt handelslag är de här panelerna, liksom de på ABC Kungsvägen i Lovisa, på marken.

Det finns potential inom solenergi, och solpanelerna på enheterna producerar el för fastigheternas eget bruk. Mest el förbrukas det under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kylar och frysar och nedkylning. Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen. På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder.

– I vårt handelslag har vi redan i flera år installerat solpaneler på våra enheters tak och vi är nöjda med den nytta de medför. I vårt handelslag har vi förbundit oss till att öka användningen av förnybar energi under de kommande åren. Redan nu produceras en stor del av den el vi använder i våra egna vindkraftverk, och dessutom har användningen av solel ökat, säger utvecklingsdirektör Mikko Ala-Huikku.

Det är numera enkelt och ekonomiskt lönsamt att utnyttja solkraft i fastigheter med stor elförbrukning dagtid, då produktionen av solenergi är på topp.  Solenergi är ett hållbart val för kommande årtionden. Solpanelerna till Prisma Kyrkslätt har levererats av Oomi Oy.

Jordvärme utstrålar besparingar

Jordvärme är värmeenergi som lagras i marken, berg eller vatten och genom att installera ett jordvärmesystem får man gränslöst förnybar värmeenergi på ett ekologiskt sätt ur marken. I börja av september inleddes grävningsarbetet i S-market Söderkulla för att färdigställa jordvärmesystemet och vårt handelslag tog ytterligare ett steg mot att vara koldioxidnegativa. Jordvärme lämpar sig för i princip alla fastigheter med vattencirkulationssystem, och S-market Söderkullas värmepumpsanläggning kyler, torkar och värmer vid behov.

Jordvärmesystemet i S-market Söderkulla togs i bruk 5 september. Jordvärmeföretaget Tom Allen Senera utförde borrningsarbetet. I en fastighet som är i storlek av S-market Söderkulla är den årliga energibesparingen stor.

Tilläggsinformation: fastighetsdirektör Mikko Ala-Huikku, tfn 010 765 9303