Prisma Kyrkslätt satsar på solenergi – byggnadsarbetet med solcellsanläggningen pågår


En solcellsanläggning som består av 480 solpaneler håller på att installeras i Prisma Kyrkslätt. Arbetet har påbörjat och målet är att anläggningen ska stå klar i juli. Panelerna kommer att installeras på marken och de beräknas varje årligen producera 224 megawattimmar ren el. Genom att använda förnybar energi, såsom solkraft, strävar vårt handelslag efter att vår verksamhet är helt koldioxidnegativt 2025. Det här betyder i praktiken att vi binder upp mer koldioxid från luften än vi producerar.

19.5.2022

El till enhetens behov med solpaneler

Hela S-gruppen och vårt handelslag har som mål att verksamheten ska vara koldioxidnegativ före 2025. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft. I vårt handelslag har vi under de senaste åren flitigt installerat solpaneler på våra enheters tak. Nu står vår största enhet, Prisma Kyrkslätt i turen. Här installeras solpanelerna på marken. Installationsarbetet har redan påbörjats och totalt kommer det att installeras 480 solpaneler på markställningar i Prismas närhet.

Det finns potential inom solenergi och solpanelerna på enheterna producerar el för fastigheternas eget bruk. Mest el förbrukas det under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kylar och frysar och nedkylning. Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen. På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder.

– I vårt handelslag har vi redan installerat solpaneler på tio enheter och vi är nöjda med den nytta vi har fått av dem. I vårt handelslag har vi förbundit oss till att öka användningen av förnybar energi under de kommande åren. Redan nu produceras en stor del av den el vi använder i våra egna vindkraftverk, och dessutom har användningen av solel ökat, säger utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen.

Det är numera enkelt och ekonomiskt lönsamt att utnyttja solkraft i fastigheter med stor elförbrukning dagtid, då produktionen av solenergi är på topp.  Solenergi är ett hållbart val för kommande årtionden. Solpanelerna till Prisma Kyrkslätt levereras av Oomi Oy.

Hållbar verksamhet

Vårt handelslag har förbundit sig till att förbättra miljöeffekterna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Det är saker som vi fäster uppmärksamhet vid både när vi renoverar och när vi bygger nytt.  I samband med renoveringarna byter vi ut kylutrustningen till sådan som fungerar med koldioxid och som sparar upp till 40 procent energi.

Vi använder också mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft och vindkraft. Redan S-gruppens största vindkraftsinvestering i Simon Sarvisuo och de 27 vindkraftverken i dess vindkraftspark producerar ensamma ungefär hälften av hela S-gruppens årliga elbehov.

Varuboden-Osla är en av ägarna i S-gruppens gemensamma energibolag S-voima Oy, som har i uppgift att kostnadseffektivt producera så koldioxidneutral el som möjligt åt sina ägare.  Över 60 procent av den el S-voima säljer är producerad med förnybar energi.  Varuboden-Osla köper nästan all den el som behövs från S-voima.

 

Tilläggsinformation: Utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen, tfn 010 765 9302