Piruetter och glädje på isen – Grankulla konståkningsklubb erbjuder skridskolektioner för nästan 200 barn och unga


I Grankulla konståkningsklubb tränar nästan 200 skridskoåkare varje vecka i olika grupper. Föreningen erbjuder skridskoträning för barn i olika åldersgrupper enligt deras nivå. De yngsta börjar i skridskoskolor och går sedan vidare till motionsgrupper, och det här är en bra språngbräda om man vill börja tävlingsskrinna. År 2021 fick klubben en donation från Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo och med den kunde sju ledare och tre tränare delta i utbildningar som ordnades av Finlands Konståkningsförbund. Utbildningen ger färdigheter att fungera som skridskoledare, och kursdeltagarna får kunskap om hur man ska lära ut skridskoåkning och dessutom också hur man skapar en uppmuntrande och positiv atmosfär.

9.9.2022

På isen nästan året runt

Skridskoskolan riktar sig till 3–15-åringar. Åkarna är indelade i åldersgrupper, och 3–6-åringar tränar i egen grupp och äldre i sin egen grupp. De yngsta tränar två gånger i veckan skridskoåkning på isen och i de fysiska träningarna övar de på olika rörelser som stöder skridskoåkningen. De tränar på måndagar, onsdagar och lördagar i Grankulla ishall. Ishallen används aktivt och man delar på tiden på isen med GrIFK. På söndagar ordnas det också fysiska träningar och då tränar man på vighet, smidighet och andra roliga motionsformer, som stöder de kunskaper som behövs i skridskoåkning. I bästa fall kan äldre skridskoåkare och de som siktar på tävlingar ha träningar på isen upp till tio gånger i veckan, men de här grupperna siktar redan högt på tävlingsfronten. Skridskoträningarna koncentrerar sig inte endast till  vintersäsongen, utan entusiastiska skridskoåkare håller ännu till på isen ända fram till mitten av juni. I juli deltar de som tränar i tävlingsgrupper ännu i olika läger runt om i Finland.  Skridskosäsongen slutar i början av april, men i maj finns det fortfarande skridskoåkare, som vill träna mera, på isen, och de som skrinnar i tävlingsgrupper fortsätter sin träningar ännu i juni.

 

Skridskoåkning som hobby, speciellt när man siktar på tävlingar, involverar hela familjen.

– I och med barnens hobby sammansvetsas också föräldrarna till en rätt så sammanhållande grupp. Eftersom det är flera träningar i veckan är det ganska skönt att vi föräldrar också har kunnat komma överens om gemensamma transporter. I den hektiska vardagen kan det ibland vara utmanande att få alla scheman att passa ihop, säger Ria Paussu som är ansvarig för skridskoskolan.

Konståkning har genom åren varit en populär hobby speciellt bland flickor, men också pojkar syns mer och mer på isen varje år. Särskilt sådana år då framstående finländska konståkare har klarat sig bra i internationella tävlingar ökar antalet nya skridskoåkare som börjar i Grankulla Konståkningsklubb tydligt. Grankulla konståkningsklubb har varit verksam sedan 1985, och genom åren har många konståkare tagit avstamp från klubben.

Utbildning för ledare

År 2021 fick Grankulla konståkningsklubb en donation via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo. Pengarna från kampanjen användes för att utbilda ledare. Sju ledare och tre tränare deltog i den utbildning som Finlands Konståkningsförbund ordnade.  Syftet med utbildningen för ledare är att ge grundläggande färdigheter för att fungera som ledare. Utbildningen består av fyra delar och i varje del ingår både en nät- och närperiod. Under utbildningen får ledarna nya övningar och idéer till skridskoåkning och många goda råd om hur man ska lära ut skridskoåkning och hjälpa till skridskoåkarna i olika rörelser.

– Jag har själv åkt skridskor redan i 15 år och i tre år har jag dragit skridskoskolor här i ishallen. Jag deltog i utbildningen för att få fler idéer och färdigheter för undervisning. Den här utbildningen gav mig nya perspektiv på mitt eget arbete, säger Elsa Vatanen, som är en av ledarna i Grankulla konståkningsklubb.

Kursen som Elsa deltog i bestod av en två timmar lång webbaserad del och en närundervisningsperiod i Vierumäki. Under studierna på webben fick man planera sin egen undervisning, till exempel olika lekar som hjälper barn att lära sig åka skridsko. Under gruppundervisningen var det olika övningar på isen och i gruppen reflekterade man om hur det är att leda grupper och fungera som ledare.

– Vi såg en annons om kampanjen Det egna området till godo på sociala medier och det var genast helt klart att vi kommer att söka bidrag för just ledarnas utbildningar. Vi har många skickliga skridskoåkare som har fortsatt som ledare och vi vill uppmuntra dem och ge dem färdigheter för det här jobbet och framtida karriär som tränare. Med hjälp av donationen kunde vi erbjuda en utbildningsmöjlighet till så här många ledare,tackar Janette Nurmi, som är ordförande för Grankulla konståkningsklubb.

År 2021 delade vårt handelslag ut sammanlagt 100 000 euro till olika organisationer, föreningar och klubbar genom kampanjen Det egna området till godo. Närmare hundra olika aktörer, varav Grankulla konståkningsklubb var en, fick olikstora summor för olika verksamheter. Gemensamt för alla var att verksamheten riktade sig till barn och unga på vårt handelslags område. I år delade vårt handelslag samma summa till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Mer om de här donationsmottagarna nästa år.

 

Grankulla konståkningsklubb rf

Ort: Grankulla

Grundat: 1985

Nästan 200 skridskoåkare deltar

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Med donationen deltog 7 ledare och 3 tränare i utbildningen