Över 60 av första årets studerande vid Careeria bekantade sig med Varuboden-Oslas enheter och verksamhet i ett lekfullt race – en stor skara glada studerande i Borgå centrum 5 maj


I och med studieevenemanget VBO Safari fick första årets studerande vid yrkesinstitutet Careeria möjlighet att bekanta sig med enheterna i det lokala handelslaget Varuboden-Osla och med möjligheter till arbets- och praktikplatser i centrumområdet i Borgå. Den 5 maj gick mer än 60 elever i ungefär fyra timmar runt på olika kontrollstationer på handelslagets olika enheter, till exempel i S-market Näse, Bacaro Doppio och Sokos.

11.5.2023

Samarbete med läroanstalten Careeria

Vårt handelslag samarbetar med många läroanstalter på vårt verksamhetsområde. Vi har samarbetat med yrkesinstitutet Careeria i flera år. Syftet med samarbetet med läroanstalter är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för nuvarande personal och att erbjuda arbete och praktikplatser åt yrkesstuderande. De studerande får i sin tur möjlighet att lära sig arbete i en verklig arbetsmiljö under sina studier. Handelslaget besöker också aktivt läroanstalter för att berätta om möjligheter till arbete, praktik och sommarjobb.

– Vi fick idén att ordna det här studentevenemanget tillsammans med Careeria när vi förra hösten besökte ett liknande evenemang som HOK-Elanto och Careeria ordnade i köpcentret Jumbo. Vi ville presentera vårt handelslag för studerandena och ge dem en omfattande introduktion till vilka möjligheter vi har angående arbete och praktik. Vi har många medarbetare i vårt handelslag som i tiderna har börjat jobba hos oss antingen genom sommarjobb eller arbetspraktik, och som fortfarande är på samma väg. De här evenemangen är utmärkta tillfällen för oss att berätta hur arbetet ser ut i praktiken och att prata om olika karriärstigar, säger personalresurschef Jenni Suokannas.

 

Glad socialisering i soligt vårväder

Evenemanget VBO Safari ägde rum i centrumområdet i Borgå onsdagen 5 maj och mer än 60 av första årets merkonomstuderande från Careerias enhet i Borgå deltog. Själva evenemanget organiserades av andra årets studerande, som planerade och genomförde det under sin kurs i evenemangsproduktion.

– Vi har planerat evenemanget ända sedan hösten tillsammans med studerandena och de har kommit med idéer och genomfört evenemanget som en del av sin kurs i evenemangsproduktion. Tolv studerande har varit med och verkställt evenemanget och under kursen har de till exempel planerat kartan, logon, alla kontroller och frågorna till dem. Det gjordes också upp en budget för evenemanget och ett meddelande skrevs om det. Under evenemanget gör studerandena också ett fristående yrkesprov över studiehelheten, berättar lärare Laura Pulkkinen.

Under dagen bildade eleverna 12 grupper på 3–5 personer och besökte kontrollstationerna på handelslagets olika enheter. På kontrollerna svarade grupperna på frågor om handelslaget och fick också bekanta sig med cheferna på enheterna och personalen på handelslagets HR-avdelning. Den fartfyllda dagen avslutades med en prisutdelningsceremoni i köpcentret Lundi.