Också Varuboden-Osla med i kampanjen Mielinauha – Genom att köpa ett Mieliband stöder du arbetet för psykisk hälsa


S-gruppen och även vårt handelslag deltar i Mieli rf:s insamling Mielinauha nu för första gången. I år ordnas kampanjen Mielinauha för femte gången. Med kampanjen samlas det in medel till arbetet för psykisk hälsa och krishjälp i Finland. Insamlingen pågår från början av april till slutet av juni och under den här tiden finns de gröna Mielibanden till salu i alla våra marketenheter på fastlandet.

1.4.2022

Medel till arbetet för mental hälsa med Mielibandet

I år är vårt handelslag med för första gången i kampanjen Mielinauha och man kan stöda arbetet för mental hälsa genom att köpa ett Mieliband, som kostar 4 euro, i våra marketenheter under tiden 1.4–30.6.2021.  Mielinauha-kampanjens budskap i år är ”Haloo mieli! Vi tar hand om dig.  Ingen är skapt för att klara sig ensam.”

Speciellt coronapandemin har belastat finländarnas psykiska hälsa och behovet av stöd och hjälp har ökat i alla åldrar. Händelserna i världen just nu överbelastar sinnet och vem som helst som följer med situationen i Ukraina kan känna oro och ångest för det som sker. Nyhetsflödet kommer dagligen med bilder av en nation som kämpar i krig. Oron och ångesten över mänskorna i krigets spår, men också en rädsla och otrygghet i den egna vardagen belastar. Det behövs hjälp och stöd i den här exceptionella situationen. Ensamhet, den egna orken och en oro över sina närmaste prövar den mentala hälsan.  Det som ändå är positivt är att man har gett psykisk ohälsa ett ansikte och allt fler vågar prata mer om mentalt välmående och också be om hjälp.

Mental hälsa viktigt för en välmående personal i vårt handelslag

I vårt handelslag har vi arbetat långsiktigt för att främja medarbetarnas mentala hälsa. Ifjol sjönk sjukfrånvaron på grund av störningar i den mentala hälsan med 7 procent jämfört med år 2020. I vårt handelslag har allt utgått från vår organisationskultur där vi poängterar öppenhet, jämlikhet och omsorg.

– Speciellt chefsjobb och fungerande arbetsgemenskaper är viktigt när man säkrar att medarbetarna mår bra. Cheferna intar en nyckelposition när de vägleder sitt eget arbetsteam och därför har vi redan under flera års tid satsat på chefernas hälsa med olika hälsostigar, till exempel Auntie-tjänsten som erbjuder sparring och med coachning av en företagspsykolog, berättar personalchef Paula Pajunen.

För personalen har det planerats många former av stöd, bland annat modellen för tidigt stöd. Mielen Olkapää och sparring är en våra tjänster med låg tröskel. Tjänsten som har utvecklats i samarbete med Terveystalo består av tre delar. En chat-tjänst som fungerar dygnet runt och är det första stället där man kan berätta om sina problem. Där kan man reservera en tid till sparring som stöder mentala färdigheter och görs på en videomottagning. Vid behov hänvisas medarbetaren från de digitala kanalerna till företagshälsovården och terapeutisk kortvarig psykoterapi. Eftersom den offentliga mentalvårdsservicen är så överbelastad, har vi i vårt handelslag sett det som viktigt att säkerställa att våra medarbetare snabbt får vård inom företagshälsovården.   Vid behov kan man också ändra på arbetsuppgifter och arbetstider utgående mentala hälsan, det vill säga beakta individuella behov när det gäller återhämtning eller hur belastande arbetsuppgifterna är.

Kampanjen Mielibandet börjar 1.4 och fortsätter ända fram till 30.6.2022. Med kampanjen stöds arbetet för psykisk hälsa och krishjälp. Man kan delta i Mielinauha-insamlingen genom att köpa ett Mieliband, som kostar 4 euro i marketenheterna i vårt handelslag eller genom att donera pengar. Information om möjligheter att delta finns på insamlingens webbsida mielinauha.fi.