Nya S-market i Hangö har nått taklagshöjd


9.11.2023

Byggandet av den nya S-market i Hangö startade i maj och arbete har fortskridit bra. Torsdagen 9.11.2023 firade man taklagsöl på bygget.

– Att bygga en ny S-market i Hangö har funnits på Varuboden-Oslas projektlista i många år, så det säger sig självt att vi är mycket glada över att den nya byggnaden har kommit så långt, säger verkställande direktör Mathias Kivikoski.

Byggnadsarbetet har fortskridit enligt tidtabell, även om butikens placering har inneburit vissa utmaningar för bygget.

– Byggplatsen är blåsig, liksom Hangö i allmänhet, men vi har varit förberedda på det, säger Mikko Sirviö, direktör för lokalitetsbyggnad på Varte. Vi var dock tvungna att påla djupare än planerat och mängden utgrävningar på gårdsplanen var också något högre än ursprungligen planerat, men allt har hanterats utan att äventyra den övergripande byggtidsplanen. Samarbetet med kunden har fungerat bra och byggnaden kommer bli en modern och energieffektiv byggnad som uppfyller, och i vissa fall överträffar, moderna standarder.

Den nya byggnaden är nästan tre gånger större än den befintliga S-market-byggnaden. Den faktiska butiksytan i den nya S-marketen kommer vara cirka 1,5 gånger större än den nuvarande ytan, och därtill kommer ett utökat lagerutrymme och hyreslokaler för externa aktörer.

– Vi är fast beslutna att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, och i nya byggnader tar vi hänsyn till hållbarhet genom att bland annat använda den senaste tekniken, säger fastighetsdirektör Mikko Ala-Huikku. Butikens kylsystem är energieffektivt och använder naturligt CO2-kylmedel, och kyldiskarna får dörrar. Byggnaden värms upp med geotermisk värme, och den spillvärme som produceras av kylutrustningen återvinns och används för att värma upp byggnaden. På taket byggs en egen solenergianläggning som genererar el till butiken.

I somras genomförde Varuboden-Osla en kundundersökning och frågade Hangöborna vad de tyckte om sina nuvarande butiker och vad de hade för önskemål för den nya butiken.

– Eftersom vi har väntat på bygglovet i många år har vi inte gjort några större renoveringar i våra gamla butiker. Detta har naturligtvis varit förargligt ur kundernas synvinkel, vilket också syns i undersökningen. Men trots det fick vi också en hel del positiv respons. Personalen fick toppbetyg av kunderna, och några respondenter nämnde specifikt att de önskar att den nuvarande personalen övergår till den nya butiken, säger vd Mathias Kivikoski.

När den nya S-market öppnar kommer de befintliga S-market och Sale i Hangö stänga sina dörrar. Butiksmedarbetarnas arbete fortsätter i den nya S-marketen.

Med den ökade golvytan kommer även nya tjänster att läggas till i butiken. I kundundersökningen kom det upp önskemål om bland annat en betjäningsdisk och Fazers butiksbageri.

– Jag är glad att kunna säga att dessa önskemål kommer uppfyllas i den nya butiken. I en annan del av byggnaden kommer Varuboden-Osla dessutom öppna en Hesburger-hamburgerrestaurang, vilket också fanns på kundernas önskelista. Den nya ABC-stationen öppnades redan i fjol höstas, och det finns planer på att installera laddstationer för elbilar på den nya butikens parkeringsplats. Utöver vår egen verksamhet kommer fastigheten även att nyttjas av externa hyresgäster. I framtiden kommer vi kunna erbjuda både Hangöborna och besökare ett mycket omfattande serviceutbud, säger Mathias Kivikoski.

Om allt går enligt planerna kommer den nya S-market Hangö öppna lagom till sommaren.

 

Mer information

Mathias Kivikoski, verkställande direktör, Varuboden-Osla, tfn 010 765 9301

Mikko Sirviö, direktör för lokalitetsbyggnad, Varte, tfn 040 7231 885