Ny laddstation för elbilar vid S-market Näse – nu kan man ladda sin elbil behändigt när man går och handlar


Vårt handelslag har under det här året utvidgat sitt laddnät för elbilar. Vårt handelslags nyaste ABC-laddstation i parkeringshuset i S-market Näse i Borgå är nu öppen. Från och med tisdag 15 november kan man också ladda elbilen här. För tillfället kan man förutom i S-market Näse ladda sin elbil på vårt handelslags verksamhetsområde i S-market i Lovisa, Söderkulla, Masala, Ingå och Ekenäs, i Prisma i Kyrkslätt, i ABC Karis och inom kort också i S-market Jomala på Åland. Nya ABC-laddstationer byggs framför allt på parkeringsplatser vid butiker, ABC-trafikbutiker och hotell, det vill säga där kunder uträttar sina ärenden.

16.11.2022

En modern station med åtta laddplatser 

Efter en lång väntan har den åttonde laddstationen för elbilar som följer ABC-konceptet äntligen öppnats för kunderna. Laddstationen började byggas redan på fjolårets sida, men på grund av den globala bristen på komponenter har arbetet stannat av i slutskedet av projektet. Från och med tisdagen 15 november kommer den att betjäna kunder med elbilar. Man kan behändigt lämna elbilen och laddas när man går och handlar. Laddningen betalas via applikationen ABC-mobil.  Vid stationen finns plats att ladda åtta bilar samtidigt, av laddningsplatserna är fyra så kallade basladdningsplatser, en är en effektiv och till och med tre är högeffektiva laddplatser. I basladdningsplatserna ansluter man den laddkabel som kommer med bilen, medan de effektiva och högeffektiva laddningsplatserna har fasta laddkablar.

– Vi är verkligen nöjda över att vi äntligen laddstationen i S-market Näse i gång. Vi vill erbjuda våra kunder bredare tjänster och underlätta deras bråda vardag. Näse S-market är vår näst största marketenhet, där det dagligen går ett stort antal kunder och handlar.  I maj öppnades en ny ABC- automatstation på parkeringsplatsen och nu när laddstationen har öppnat kan man också snabbt ladda sin elbil på samma gång som man går och handlar mat till familjen, säger branschdirektör Laura Koistinen från Varuboden-Osla.

Betalning endast för laddad energi 

Många bilister är vana vid att använda ABC-mobilappen när de tankar och också när de laddar elbilen betalar de med ABC-mobilen. Laddningspunkten väljs på basis av en tydlig numrering och man gör på samma sätt som när man tankar bränsle. ABC-mobilen är det enda sättet att betala för en ABC-laddning, så inga andra metoder för autentisering krävs. På ABC-laddstationerna i Varuboden-Osla används en prissättning som baserar sig på kilowattimmar, kunden betalar alltså endast för den el hen har laddat.

Med ABC-mobil-applikationen ser man förutom den närmaste laddstationen också lediga laddplatser, laddningens maxeffekt och priset för laddningen, vilket hjälper kunden att planera sin laddningspaus. Du kommer också att få en Bonus på upp till 5 procent på en ABC-laddning, och det samlar som normalt på den månatliga bonussumman för inköp i S-gruppen.

100 procent förnybar el 

Varuboden-Osla och hela S-gruppen siktar på att vara koldioxidnegativa från 2025 och framåt. En väsentlig del av detta mål är att all el som används redan nu är förnybar, främst vind- och vattenkraft. Således kör alla som använder ABC-laddning också med helt förnybar el.