Nästan 3 000 sökte sommarjobb på Varuboden-Osla – alla sökande kallades till intervju


Sommarjobb på det egna handelslaget har åter intresserat arbetssökande i vår region. Varuboden-Osla fick in hela 2 951 ansökningar om sommarjobb och avlönad sommarpraktik. Nu följer intervjuer med alla sökande.

29.2.2024

Nästa sommar kommer handelslaget Varuboden-Osla att anställa över 600 sommarjobbare till sina enheter i östra och västra Nyland och på Åland. Ansökningstiden för sommarjobb började strax efter jul och tog slut den 18 februari. Under den sista veckans slutspurt fick handelslaget in nästan tusen ansökningar. Utanför den egentliga ansökningsprocessen har man också intervjuat och anställt sådana som jobbat i handelslagets tjänst under tidigare somrar eller gjort arbetspraktik på handelslaget under den gångna vintern.

Till exempel i Kyrkslätt fanns det över 700 sökande och i Borgå nästan lika många. Som väntat var det dagligvaruhandeln som fick flest ansökningar, men även andra branscher klarade sig bra.

– Det är glädjande många som har visat intresse för att arbeta inom mer än en bransch, säger Paula Pajunen, personaldirektör på Varuboden-Osla.

Liksom tidigare år kom det in flest ansökningar om sommarjobb på 2–4 veckor som riktar sig till 14–17-åringar. Antalet minderåriga sökande var hela 2 350. Längre sommarjobb på flera månader lockade 601 vuxna sökande. Cirka 2 500 av de sökande meddelade att de också kommer att delta i intervjun.

Alla är välkomna på intervju

Varje sökande har kallats till en gruppintervju som ordnas den 1 och 2 mars i samband med intervjuevenemang på olika orter. Att intervjua två och ett halvt tusen sökande under två dagar är en stor ansträngning som Varuboden-Osla har velat satsa på.

– Vi vill erbjuda alla en möjlighet att berätta om sig själva ansikte mot ansikte, eftersom möten människor emellan är det viktigaste i kundservicearbetet, berättar personaldirektör Pajunen.

– Även om vi inte kan anställa alla kandidater tror vi att det är en värdefull erfarenhet i sig att delta i en arbetsintervju, något som våra sökande förhoppningsvis kommer att ha nytta av när de söker jobb i framtiden.

Under intervjun får de sökande berätta om sig själva, svara på frågor och lösa en fiktiv kundservicesituation tillsammans. Enhetscheferna intervjuar i första hand kandidater till sina egna enheter, men man kan också få jobb på en annan enhet i närområdet.

Om man råkade missa sommarjobbsansökan kan man också skicka en öppen ansökan till handelslaget via blanketten som finns på webbplatsen vbo.fi. Öppna ansökningar gås igenom regelbundet.