Motionsglädje — Tolkis Bollklubb ordnar hobbyverksamhet för barn innan skoldagen börjar


Föreningen Tolkis Bollklubb i Borgå, ordnar fritidsaktiviteter med olika bollspel. Den nästan 70-åriga föreningen håller bollen i rullning i många barn och ungas lag. Tolkis Bollklubb har också aktivt ordnat aktiviteter för skolelever på sitt område så att de fått röra på sig ända sedan de 2019 började ordna hobbyverksamhet för skolelever före skoldagen.

10.8.2022

Barn har energi

Barns möjligheter till hobbyer har ökat mycket och det finns en massa grenar att välja mellan. Många barn och ungdomar har många olika hobbyer och de tillbringar mycket tid vid sidan av skolan med de här aktiviteterna. Hobbyerna ger nya kompisar och speciellt lagsporter ökar samarbetsförmågan och stöder delaktighet. För många familjer kan barnets hobby ändå vara en mycket stor ekonomisk investering och alla barn och unga har inte samma möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Redan under tre läsår har Tolkis Bollklubb ordnat hobbyverksamhet för svensk- och finskspråkiga elever i årskurs 1–2 i Tolkis. En gång i veckan tränar eleverna olika bollspel före skoldagens början. Allt det här är gratis för barnen och med donationen från vårt handelslags kampanj Det egna området till godo har man till exempel köpt redskap.  Verksamhetens mål är att möjliggöra en gratis hobby åt alla och å andra sidan öka att barn och unga rör på sig.

– Vi har redan i många år ordnat träningar för barn genast efter skoldagen. Familjer lever mitt i en hektisk vardag och de har varit tacksamma för den här möjligheten, eftersom det underlättar rumban med transporter när barnen går på träningar direkt efter skolan. Jag håller en bollklubb för två grupper en gång i veckan och båda grupperna har ungefär 15 deltagare. Under året tränar vi olika typer av bollspel både inomhus och utomhus, berättar tränaren Johnny Holmström.

Enligt uppskattningar är det bara 10–20 procent av barn under skolåldern som rör sig tillräckligt med tanke på deras hälsa. Barn själva skulle nog ofta ha tillräckligt med energi att röra på sig, men till exempel enligt en studie från Jyväskylä universitet är det hur barn rör på sig ofta beroende av vuxnas val. Arbetslivets belastning och brådska i vardagen leder ofta till att det inte finns tid att gå med i barnets lek. Ofta är det enklaste sättet att få ett barn att trivas och vänta i fred att sätta hen framför en smartphone eller surfplatta. Liknande hobbyverksamhet som Tolkis Bollklubb ordnar är därför också viktiga ur denna synvinkel. I hobbyklubben har tränare tid och möjligheter att vägleda barn också personligen, även om det är en lagsport.

Basket, handboll, volleyboll…

I Eklöfska skolan, som ligger cirka tio kilometer från Borgå centrum, samlades läsåret 2021-2022 en grupp ivriga elever till bollklubbens träningar alltid på måndagsmorgnar innan den egentliga skoldagen började. Barnen går i årskurs 1–2 och det finns klubbar för både finsk- och svenskspråkiga och elever. Morgonens idrottsstund med olika bollspel får fram svetten i pannan och ger samtidigt energi så man orkar med dagens skolarbete. Gruppen består av både pojkar och flickor och upp till 15 elever kan delta i grupperna. Under skolåret är tränarens roll mer att peppa barnen att prova på nya bollsporter och att leda samarbetet i laget.

– Det har varit ett nöje att se barnens glädje när de får vara med och planera det vi spelar. Som tränare är det också viktigt att ha tid att lyssna på barnen, i det här arbetet betonas sociala färdigheter tillsammans med den pedagogiska biten. Det kan ofta vara lättare att berätta för sin tränare om saker man grubblar på än till exempel de vuxna där hemma. En känsla av samhörighet med de andra i gruppen är också av största vikt för barn i den här åldern, fortsätter Johnny Holmström.

Genom åren har man provat på diverse bollsporter, mest kanske fotboll och innebandy, men också basket, volleyboll och handboll har varit populära bland eleverna. Under coronan spelade de innebandy till och med ute i snödrivorna. År 2021 fick Tolkis Bollklubb en donation via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo. Pengar från kampanjen användes för att köpa utrustning som fotbollar, västar och käglor. Dessa har använts flitigt under det senaste läsåret.

– Med hjälp av donationen kan vi ordna aktiviteter så att skolelever har möjlighet att röra på sig och erbjuda dem en möjlighet till en hobby i anknytning till skoldagen. Jag uppmuntrar andra föreningar att söka olika bidrag och utveckla sin verksamhet med hjälp av dem. Barn och unga förtjänar meningsfulla fritidsaktiviteter och även att vara tränare ger mycket glädje när man ser hur viktigt det är att ha en hobby, säger Johnny Holmström.

Tolkis Bollklubb har redan under flera år erbjudit välmående, roliga aktiviteter, nya kunskaper och kompisar via hobbyklubben. Verksamheten fortsätter också det här läsåret. I år delar vårt handelslag igen 100 000 euro till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Mer om de här donationsmottagarna nästa år.

Tolkis Bollklubb

Plats: Tolkis, Borgå

Grundat: 1956

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Donationen användes för att köpa utrustning främst för utomhussporter som fotbollar och västar