Liikunnan riemua – pallokerho Tolkis Bollklubb järjestää lasten harrastustoimintaa ennen koulupäivän alkua


Porvoon Tolkkisissa toimiva yhdistys, Tolkis Bollklubb, järjestää harrastusmahdollisuuksia erilaisten palloilupelien parissa. Lähes 70-vuotias yhdistys on aktiivinen pallottelija lukuisten lasten ja nuorten joukkueissa. Tolkis Bollklubb on myös ollut aktiivinen alueensa koululaisten liikuttaja aloittaessaan vuonna 2019 järjestää harrastustoimintaa koululaisille ennen koulupäivän alkua.

10.8.2022

Lapsilla riittää virtaa

Lasten harrastusmahdollisuudet ovat laajentuneet huimasti ja lajeissa on valinnanvaraa. Monilla lapsilla ja nuorilla onkin monia eri harrastuksia, joissa vietetään paljon aikaa koulun ohella. Harrastuksista saadaan uusia kavereita ja varsinkin joukkuelajit kasvattavat yhteistyötaitoja ja tukevat osallisuutta. Monelle perheelle lapsen harrastus voi kuitenkin olla todella iso rahallinen investointi, eikä kaikilla lapsilla ja nuorilla ole samanvertaisia mahdollisuuksia harrastaa vapaa-ajallaan kuin ikätovereillaan. Tolkis Bollklubb on jo kolmen lukuvuoden ajan järjestänyt harrastustoimintaa Tolkkisten ruotsin- ja suomenkielisille 1–2 vuosiluokan oppilaille. Kerran viikossa oppilaat harjoittelevat erilaisia pallopelejä ennen koulupäivän alkua. Tämä kaikki on lapsille ilmaista ja esimerkiksi välineitä on ostettu osuuskauppamme Paikallisesti hyvää -kampanjan lahjoitusvaroilla. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle mieluisa ja maksuton harrastus ja toisaalta myös lisätä lasten ja nuorten liikkumista.

– Olemme jo monen vuoden ajan järjestäneet lapsille harjoituksia heti koulupäivän päätteeksi. Kiireisen arjen keskellä elävät perheet ovat kiitelleet tätä mahdollisuutta, kun harjoituksiin kyyditsemisrumbaa on hieman helpottanut se, että harjoituksiin mennään suoraan koulusta. Vedän kahdelle ryhmälle pallokerhoa kerran viikossa ja molemmissa ryhmissä on noin 15 osallistujaa. Vuoden aikana harjoittelemme erilaisia palloilulajeja niin sisällä kuin ulkona, kertoo valmentaja Johnny Holmström.

Arvioiden mukaan vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lapsilla itsellään riittäisi kyllä useasti virtaa liikkumiseen, mutta esimerkiksi Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan lasten liikkuminen on usein riippuvaista aikuisten valinnoista. Työelämän kuormittavuus ja arjen kiire johtavat usein siihen, ettei ole aikaa heittäytyä lapsen leikkikaveriksi. Usein helpoin keino saada lapsi viihtymään ja odottamaan rauhassa on istuttaa hänet älylaitteen ääreen. Tolkis Bollklubin kaltaiset harrastusmahdollisuudet ovat siis tärkeitä myös tästä näkökulmasta. Harrastuskerhossa valmentajilla on aikaa ja mahdollisuuksia ohjata lapsia myös henkilökohtaisesti, vaikka kyseessä on joukkuelaji.

Koripalloa, käsipalloa, lentopallo …

Eklöfska skolanissa, joka sijaitsee noin kymmenen kilometriä Porvoon keskustasta, kokoontui lukuvuonna 2021–2022 aina maanantaiaamuisin joukko innokkaita oppilaita pallokerhoon ennen varsinaisen koulupäivän alkua. Lapset ovat 1–2 vuosiluokalla ja kerhoja on niin suomen- kuin ruotsinkielisille oppilaille. Aamun liikuntahetki eri palloilulajien parissa nostattaa hien pintaan ja antaa samalla energiaa loppupäivän koulutöihin. Ryhmässä on sekä poikia että tyttöjä ja enimmillään 15 oppilasta voi osallistua ryhmiin. Lukuvuoden aikana valmentajan rooli on enemmän tsempata lapsia kokeilemaan uusia palloilulajeja ja ohjata joukkueen työskentelyä.

– On ollut ilo nähdä lasten riemua, kun he saavat olla mukana suunnittelemassa mitä pelailemme. Valmentajana on myös tärkeä olla aikaa kuunnella lapsia, tässä työssä korostuu sosiaaliset taidot kasvatukselliseen puoleen. Valmentajalle voi usein olla helpompaa kertoa mieltä askarruttavista asioista kuin esimerkiksi kotona oleville aikuisille. Yhteenkuuluvuuden tunne muiden joukkuetovereiden kanssa on myös ensiarvoisen tärkeää tämän ikäisille, Johnny Holmström jatkaa.

Vuosien aikana on palloilukerhossa harrastettu vaikka mitä palloilulajeja, jalkapalloa ja sählyä varmaan eniten, mutta myös koripallo, lentopallo ja käsipallo on olleet suosittuja oppilaiden keskuudessa. Korona-aikana pelattiin jopa sählyä ulkona lumihangessa. Vuonna 2021 Tolkis Bollklubb sai vastaanottaa lahjoituksen Varuboden-Oslan Paikallisesti hyvää -kampanjan kautta. Kampanjasta saadut rahat käytettiin varusteiden kuten jalkapallojen, liivien ja kartioiden ostamiseen. Näitä on käytetty ahkerasti kuluneen lukuvuoden aikana.

– Lahjoituksen avulla pystymme liikuttamaan paljon koululaisia ja tarjota heille harrastusmahdollisuuden koulupäivän yhteydessä. Kannustankin muita yhdistyksiä hakemaan erilaisia avustuksia ja kehittämään toimintaansa niiden avulla. Lapset ja nuoret ansaitsevat mielekästä tekemistä vapaa-ajallaan ja myös valmentajana toimiminen tuo mukanaan paljon iloa kun, näkee harrastamisen tärkeyden, Johnny Holmström toteaa.

Tolkis Bollklubb on useamman vuoden ajan tarjonnut hyvinvointia, kivaa tekemistä, uusia taitoja ja kavereita harrastuskerhon kautta. Toimintaa jatketaan myös tänä lukuvuonna. Tänä vuonna osuuskauppamme jakaa jälleen 100 000 euroa toimintaan, joka ennaltaehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä lasten ja nuorten keskuudessa. Näistä lahjoitusten saajista enemmän ensi vuonna.

Tolkis Bollklubb

Paikka: Tolkis, Porvoo

Perustamisvuosi: 1956

Vastaanotti vuonna 2021 Paikallisesti hyvää lahjoituksen

Lahjoituksella ostettiin välineitä lähinnä ulkoliikuntaan kuten jalkapalloja ja liivejä