Mer än 3100 sökte sommarjobb till vårt handelslags fantastiska arbetsteam


Varuboden-Oslas sommarjobbsrekrytering öppnades redan före jul och 5 februari var sista dagen att skicka in en ansökan. Antalet sökande i december var relativt litet och den största "rusningen" skedde under den sista veckan, då nästan en tredjedel av alla ansökningar kom in. Vårt handelslag är en attraktiv arbetsgivare också för sommarjobbare, och det syns bland annat i att vi också i år fick över 3100 sommarjobbsansökningar. Alla sökande intervjuas och intervjuerna äger rum 10-12 februari. De första sommarjobbarna börjar jobba redan under april.

10.2.2023

Vi anställer närmare 600 sommarjobbare till sommaren 2023.

Totalt sökte över 3 100 personer sommarjobb i vårt handelslag till sommaren och av dem sökte över 700 sommarjobb och över 2 400 sökte till en praktikperiod som riktar sig för ungdomar under 18 år. Av dessa sökte över 100 sommarjobb på Åland och nästan 250 till en praktikperiod för ungdomar under 18 år. Liksom tidigare år får närmare 600 av dem ett sommarjobb på någon av våra många enheter i vårt handelslag. Bland de sökande finns det många nya ansikten men en stor mängd av är också sådana som återvänder år efter år för att jobba i vårt handelslag till exempel vid sidan av studier. Detta är ett stort antal i förhållande till att vi har cirka 900 fast anställda.

– Vi är glada över att vårt handelslag är en attraktiv arbetsgivare och att vårt långsiktiga utvecklingsarbete har gett resultat. Handelsbranschen ses fortfarande som en intressant bransch med varierande arbetsuppgifter och som det också är lätt att få jobb på till exempel efter att man avslutat sina studier, säger Paula Pajunen, personaldirektör.

Vi anställer sommarjobbare till olika arbetsuppgifter inom hela vårt verksamhetsområde i östra och västra Nyland och på Åland. Sommararbetet börjar i regel i maj-juni och pågår till och med fram till september. I vårt handelslag finns det mest sommarjobb inom handelsbranschen, men också i trafikbutiker, restauranger, i trädgårdsbutiken och i Sokos i Borgå finns det bra med lediga arbetsuppgifter för sommarsäsongen. Arbetsuppgifterna varierar enligt bransch och man kan jobba som försäljare, trafikbutiksanställd, servitör eller kock. För en del av arbetsuppgifterna behöver man utbildning och/eller arbetserfarenhet, men många av uppgifterna är det också möjligt att lära sig under den omfattande introduktion som Varuboden-Osla erbjuder, och det enda man behöver är intresse för kundbetjäning.

Alla sökande viktiga

Med tanke på det stora antalet sökande är det uppenbart att det tyvärr inte är möjligt att rekrytera alla intresserade. Alla som har sökt jobb i vårt handelslag i år kommer ändå att få goda erfarenheter av jobbsökning och intervjuer. Alla sökande kommer att intervjuas under intervjuevenemang, som äger rum den andra helgen i februari. Under intervjuerna har de sökande möjlighet att berätta mer om sig själva och sina styrkor. Vårt handelslag har redan under de senaste två åren intervjuat alla sökande och responsen som vi har fått på det har varit mycket positiv.

– Handelsbranschen är en bro till arbetslivet och vår roll i att handleda unga människor i arbetslivsfärdigheter med tillhörande intervjuer är därför en mycket viktig del av arbetslivsfärdigheterna. Den andra helgen i februari ordnar vi intervjuer på fem orter och på Åland och på dem deltar både våra enheters chefer och personal från HR-enheten, fortsätter Paula Pajunen.

De sökande har en förväntansfull tid när de efter intervjuerna väntar på svaren om sommarjobb. För dem som är involverade i rekryteringsprocessen är det här en hektisk tid när de väljer lämpliga nya sommarjobbare. Ett jobb i vårt handelslag under sommaren väntar ungefär 600 sökande.

Alla sommarjobbare kommer också att få en omfattande introduktion, så även om tidigare erfarenhet från handelsbranschen är en fördel är det en glad och optimistisk attityd som räknas i slutändan. Målet är att erbjuda utmärkta arbetsupplevelser som uppmuntrar och engagerar till arbetslivet.

– Vårt främsta mål är att erbjuda positiva inlärningsupplevelser. Den första kontakten med arbetslivet har visat sig ha betydelse för utvecklingen av yrkesidentiteten och karriärens framgång. Vi pratar hela tiden med våra chefer om hur viktig det är med introduktion och att bemöta den nya medarbetaren när anställningen börjar, säger Paula Pajunen.