Mathias Kivikoski ny verkställande direktör för Varuboden-Osla


2.3.2021

Handelslaget Varuboden-Oslas styrelse har valt EM Mathias Kivikoski (47) till ny verkställande direktör. Mathias Kivikoski har en bred erfarenhet från handelsbranschen. Han har arbetat inom branschen i 20 års tid och kommer till VBO från Tokmanni Oy, där han senast arbetat som försäljnings- och marknadsföringsdirektör. Han har också arbetat länge inom Lidl-kedjan både i Finland och Sverige.

Varuboden-Osla fick många bra ansökningar av personer från flera olika branscher, berättar Varuboden-Oslas styrelseordförande Arto Nurmi-Aro.

– Mathias har en långvarig och omfattande affärsledningserfarenhet och ett starkt kunnande inom detaljhandeln både från Finland och Sverige.  Han är van att leda större organisationer och att gestalta omfattande helheter. Han är också helt klart en teamspelare med goda sociala färdigheter. VBO har som strategiskt mål att vara en god arbetsgivare och att som handelslag leva upp till sina värden både gentemot sina kunder och sina anställda. Vi litar starkt på att Mathias är rätt person att lotsa in VBO i framtiden.

Varuboden-Oslas tidigare verkställande direktör Hannu Krook blev SOK:s chefdirektör från början av januari.

– Vi är mycket tacksamma för Hannus insats och det resultat som VBO nådde under hans tid som vd. Vi är samtidigt väldigt stolta över att vår verkställande direktör blivit vald till SOK:s chefdirektör, även om han lämnade efter sig stora skor att fylla. Hannu var också mycket omtyckt både bland personalen och förvaltningen, säger Arto Nurmi-Aro.

Mathias Kivikoski börjar i sin nya uppgift 8.4.2021.

– Jag är mycket glad och ivrig att få börja som verkställande direktör vid Varuboden-Osla. Handelslaget har gjort ett utmärkt arbete under Hannu Krooks ledning, och jag ser verkligen fram emot att få börja jobba i april. Området är mycket bekant för mig, och det är också trevligt att få börja jobba i en genuint tvåspråkig miljö, säger Mathias Kivikoski.

 

Ytterligare information:

Verkställande direktör Mathias Kivikoski och styrelseordförande Arto Nurmi-Aro ger intervjuer torsdag 4.3. antingen på Varuboden-Oslas kontor i Vanda (Teknobulevarden 3-5) med beaktande av coronarestriktionerna eller på distans.

Intervjuförfrågningarna koordineras av kundrelations- och kommunikationschef Jaana Hagelberg, jaana.hagelberg@sok.fi eller tfn 010 765 9333.