Kunderna är arbetets salt – Oslas första ägarkund och Rossos stamkund Erkki Nieminen sprider glädje till personalen


Den mest trogna lunchgästen i Rosso i Borgå är förmodligen Erkki Nieminen, som har blivit en viktig del av Rossos ”familj”. Erkki har också varit ägarkund i vårt handelslag i nästan 60 år. Han var den första ägarkunden i handelslaget Osla, som grundades 1968, och nu när han nått en aktningsvärd milstolpe när han den 22 mars fyllde 90 år använder han fortfarande vårt handelslags tjänster varje vecka. Erkki har kommit nära personalen i Rosso, och alla hälsar glatt på honom när han kommer in på lunch.

27.3.2023

En gemensam resa med vårt handelslag i nästan 60 år

Vårt handelslags historia är ännu kort, eftersom handelslaget började sin verksamhet efter kombinationsfusionen så sent som 1.7.2011. Båda fusionsparterna, Andelslaget Varuboden och Osla Handelslag, har dock båda en lång och händelserik historia.  Osla, som var verksamt i Borgåregionen, grundades 1968. I september 1968 fick man läsa i tidningarna i Borgå om det nya handelslaget och också Erkki minns det här.

– Jag läste i lokaltidningen om ett nytt regionalt handelslag. Jag hade redan länge funderat på att gå med i ett handelslag och var glad över att vi skulle få ett eget handelslag till Borgåtrakten. Jag stegade in till Oslas vd, Kauko Pihkanen och berättade att jag ville bli medlem. Kauko kallade in sin sekreterare som beklagade sig och sa att man inte ännu hade hunnit låta trycka anslutningsblanketter. Det var ändå inte något problem, eftersom mina uppgifter antecknades på ett rutpapper och jag välkomnades som Oslas första ägarkund. När Osla firade sitt femårsjubileum var jag och min fru inbjudna på festen som gick av stapeln i restaurang Chrystal, berättar Erkki.

Erkki är ett bekant ansikte för många som har gått i skola i Borgå. Han är undervisningsråd och har gjort en lång karriär inom utbildningsväsendet, både som rektor för Linnanjoen yhteiskoulus och i nästan 20 år som rektor för gymnasiet Linnankosken lukio. Åren har inrymt många möten, men Erkki har också hunnit göra en lång karriär inom kommunalpolitiken och också suttit en period i Oslas förvaltning. Vid sidan av arbete och förtroendeuppgifter har familjen ändå varit det viktigaste för Erkki. När barnen var små samlades ägarkundskapets förmåner främst från matbutikerna, men nu när Erkki är pensionerad använder han mest S-markets och Rossos tjänster. Erkki ser kristallklart vilka fördelarna med att koncentrera är.

– Det är fantastiskt att Bonus betalas på ett konto och under året samlas det en rätt så hyfsad summa. Det är en belöning för att jag koncentrerar, för att jag använder vårt handelslags tjänster. Jag sparar all min Bonus på mitt konto och i slutet av året kan jag se hur mycket jag har sparat under året tack vare att jag har koncentrerat mina inköp”, säger Erkki.

Under de år som Erkki varit ägarkund har det också skett många förändringar, och särskilt teknologin har fört med sig många nya saker. Erkki har inte skyggat för dessa, utan har modigt tagit i bruk nya tjänster. S-mobil är en del av hans vardag, till exempel när han kollar de senaste förmånskupongerna till sina egna närliggande enheter S-market Näse och Rosso.

En efterlängtad stamkund i Rosso i Borgå

Erkki är självklart en mycket uppskattad lunchgäst i Rosso i Borgå. Han har i flera år ätit lunch där och är en mycket speciell och viktig kund för personalen. Han är bekant med både sals- och kökspersonalen. Det är också mycket viktigt för Erkki att efter lunchen gå och tacka köket och ge respons om dagens rätt. Erkki visar med det här hur han uppskattar allas enskilda insats i restaurangen. Rosso har också en speciell betydelse i Erkkis och hans avlidna hustrus liv.

– Min fru var en utmärkt kock och vi åt inte så ofta på restaurang. När min fru blev sjuk orkade hon inte längre laga mat och vi började äta lunch på Rosso varje dag. Det blev en viktig del av vår vardag, säger Erkki.

Den dagliga lunchgästen har också blivit en viktig del av Rossos vardag. De dagliga besöken gläder personalen på Rosso. Därför ordnade Rosso en liten överraskning på Erkkis 90-årsdag och bjöd honom på födelsedagslunch. Förutom Rossos restaurangchef, Maria Lönnqvist var vårt handelslags vd, Mathias Kivikoski och branschdirektör Laura Koistinen med och firade Erkki. Överraskningen var märkbart lyckad och en som annan som var på plats fick nog torka bort en och annan tår. På lördag 25 mars firade Erkki sin bemärkelsedag tillsammans med sina närmaste. Och självklart i Rosso.

En stor födelsedagshälsning från hela vårt handelslag.