Snart väljs nytt fullmäktige för det lokala handelslaget – ”Vi medlemmar vet vilka tjänster som behövs på vår ort”


Visste du att ditt lokala handelslag har ett demokratiskt valt fullmäktige? Fullmäktige väljs för en mandatperiod på fyra år och stödjer handelslaget i dess uppdrag och för fram ägarkundernas utvecklingsidéer till handelslagets ledning. Valet våren 2024 närmar sig och några nuvarande fullmäktigeledamöter berättar om sitt uppdrag.

5.12.2023

Handelslaget Varuboden-Osla är en viktig del av det lokala livet och medverkar som arbetsgivare, investerare och utvecklare för hela regionen. Den högsta beslutande makten i handelslaget utövas av fullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 50 ägarkunder.

Handelslagsvalet våren 2024 är ett enkelt sätt att delta i samhälleligt beslutsfattande för den som är intresserad av samhällsfrågor. Fullmäktige har insyn i handelsbranschen och konsumenternas vardag.

Erfarenhet, nätverkande och nya perspektiv

Även om fullmäktige inte är direkt involverat i handelslagets dagliga beslutsfattande, spelar det en viktig roll för att stödja handelslagets uppgift och verksamhet. Fullmäktige fungerar som ägarkundernas röst i handelslagets förvaltning, fattar beslut och för vidare ägarkundernas idéer och önskemål för att förbättra tjänsterna.

Fullmäktigeledamöterna Thai Quach, Fredrika Åkerö, Carola Juselius och Kristian Parviainen vill uppmuntra i synnerhet unga människor till att ställa upp i handelslagsvalet.

– Vi fullmäktigemedlemmar vet vad som behövs på vår ort. VBO:s ledning är mycket öppen för feedback och man vågar komma med förslag till dem, säger fullmäktigeledamot Carola Juselius från Sibbo.

– Fullmäktige är också fullt av mycket trevliga människor, och jag har fått många nya bekantskaper över kommungränserna.

Varuboden-Osla är ett helt tvåspråkigt handelslag med verksamhet i både östra och västra Nyland och på Åland.

– VBO är genuint tvåspråkigt. Ingen annanstans har jag stött på en situation där alla kan tala sitt eget modersmål så naturligt och ändå bli förstådda, säger Sjundeåbon Kristian Parviainen.

Varuboden-Oslas förvaltningsråd donerade reflexvästar till 5 000 barn i höstas.

Fullmäktige sammanträder två gånger per år under sin fyraåriga mandatperiod. Ledamotens egen aktivitet avgör hur mycket tid hen lägger på förtroendeuppdraget.

– Som minst förbinder sig ledamoten till att delta i två möten per år, men enligt eget intresse kan hen även delta i annan verksamhet såsom olika möten och arbetsgrupper, säger Fredrika Åkerö från Karis.

Man behöver inte vara politiker eller annan samhällsaktiv för att kandidera till fullmäktige i sitt eget handelslag. Varje medlem som är 18 år eller äldre kan ställa upp som kandidat.

Det egna området till godo

Också handelslagets bidrag till den lokala välfärden lovordas av ledamöterna.

– Varje år gör VBO ett stort osynligt arbete hela området till godo. Kampanjen Det egna området till godo och donationen av tusentals reflexvästar till daghem är kanske mina favoriter och ligger mig varmt om hjärtat, säger Thai Quach, långvarig aktiv i Borgå.

Fullmäktige möts två gånger om året.

När ägaren handlar i sin egen butik återvänder de insamlade pengarna förr eller senare till fördel för det lokala området på ett eller annat sätt. Vinsten går alltså inte till kapitalinvesterare som vill maximera vinsten.

– Det har varit viktigt för mig att det vi gör känns rätt. De pengar som kommer in används till investeringar i butiken och närområdet, och på så sätt går pengarna tillbaka till människorna på vårt område, säger Fredrika Åkerö.

– VBO tar hand om sina kunder, tar hänsyn till deras behov och försöker hålla priserna nere. Hos oss bryr man sig också om producenterna och är genuint intresserad av hur de klarar sig. VBO är en gemenskap som förenar hela regionen, avslutar Kristian Parviainen.

Säkerställ din valbarhet och rösträtt

Nu är det dags att bli ägarkund i VBO om du vill kandidera eller rösta i handelslagsvalet 2024. Anslut dig till Varuboden-Osla eller överför ditt medlemskap till VBO senast 31.12.2023 för att säkerställa din rösträtt och möjlighet att ställa upp som kandidat i ditt handelslags val.

Om du är ägarkund i ett annat handelslag kan du kostnadsfritt överföra ditt ägarskap till Varuboden-Osla. Samtidigt får du ta del av VBO:s toppförmåner för nya ägarkunder. Överföringen kan endast göras vid ett Ägarkundstjänst och S-Banken-serviceställe.