Insamlingen Jul i sinnet ordnas redan för 26:e gången – stöd till mindre bemedlade barnfamiljer inför jul


S-gruppen och vårt handelslag deltar igen i Mannerheims Barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors årliga insamling Jul i sinnet. Insamlingen startar 17 november 2022 och pågår fram till julafton. Med insamlingen stöder man mindre bemedlade barnfamiljer.

17.11.2022

Världssituationen och de därav följande högre priserna orsakar ekonomiska bekymmer i många familjer, vilket också påverkar julfirandet. Med hjälp av insamlingen Jul i sinnet skaffas det presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer, som de kan använda för att köpa mat till julbordet. Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle. Insamlingen ordnades första gången redan 1997 och genom åren har insamlingen hjälpt hundratusentals familjer. Årets insamlingsmål är 1,5 miljoner euro.

Insamlingen Jul i sinne börjar 17.11.2022 och pågår ända fram till julafton. De insamlade medlen kommer att användas för att skänka presentkort värda 70 euro till barnfamiljer som lider av ekonomiska svårigheter, och med vilka de kan köpa mat till sitt julfirande. Presentkorten delas ut till barnfamiljer som bor i Finland som just nu befinner sig i en svår situation på grund av till exempel sjukdom, överskuldsättning eller arbetslöshet. Beslutet om vem som får motta presentkorten fattas av Mannerheims Barnskydds och Finlands Röda Kors lokalföreningar och -avdelningar tillsammans med lokala socialväsendet, diakoniarbetet och rådgivningar.

Familjer kan för presentkorten från Jul i Sinnet köpa mat till julbordet i alla S-marketar, Sale-butiker och i Prisma i vårt handelslag.