Improvisation och samvaro på Lurens sommarteaters scen – Östra Nylands Ungdomsförbund ordnar teaterläger för barn och unga


Östra Nylands Ungdomsförbund är kanske mest känt för Lurens sommarteater, som det bär huvudansvaret för. Organisationen gör ändå mycket mer och fungerar bland annat som en takorganisation för 26 ungdomsföreningar i östra Nyland. Den är med och organiserar till exempel olika teaterklubbar och dansverkstäder för barn och ungdomar.

12.9.2022

Teatermästare

Dramaturgi, improvisation och musik står på dagsprogrammet då 14 ungdomar samlas på ett teaterläger på Lurens sommarteater i Lovisa. Under pandemin har det inte varit möjligt att genomföra sommarteaterpjäser i samma skala som tidigare. Det har inneburit mindre ensembler, vilket i sin tur har gallrat bort pjäser med barnskådespelare. Därför ville Östra Nylands Ungdomsförbund erbjuda en möjlighet också för barn och ungdomar att spela teater. Under det tre dagar långa lägret samlas en grupp 10–15-åringar från det omgivande området till Lurens sommarteater för att under sju timmar spela teater. Lägret kulminerar i några små ”pjäser” som deltagarna uppför för sina föräldrar.

-Flera somrar har vi haft många entusiastiska barn och ungdomar i våra pjäser. På grund av coronan var vi tvungna att ställa in 2020 års pjäs, vilket var första gången under hela vår historia. De följande två somrarna har vi gått på pandemins villkor och pjäserna har satts upp med en mindre ensemble. Det här ledde till exempel till att barn och ungdomar inte de senaste tre somrarna har stått på scenen i Lurens. Därför ordnade vi ifjol somras ett separat sommarläger med teatertema, och eftersom det var så populärt bestämde vi oss också för att hålla lägret i år, säger producent Malena Lindroos.

När vi besökte teaterlägret delades gruppen upp i två mindre grupper och båda grupperna hade både drama- och improvisationsövningar och till slut en gemensam musikövning. Ungdomarna levde sig in på ett helt fantastiskt sätt och det var härligt att se hur bra vi-anda gruppen hade skapat på väldigt kort tid.

Ett år av teater

Ungdomsorganisationens kanske mest synliga satsning är en teaterföreställning på Lurens varje sommar. Teater och musik spelar en stor roll i nästan all verksamhet i organisationen. Planeringen av följande års pjäs börjar redan föregående år på våren. Innan jul publiceras vanligen pjäsens namn och i början av året väljs skådespelarna. Förutom skådespelarna behövs även ett produktionsteam som leds av en regissör. Allas arbetsinsats är viktig. Många av skådespelarna är med år efter år. När skådespelarna till sommarens pjäs är valda börjar repetitionerna och ju närmare premiären man kommer, desto mer hektiskt blir det.

Sommaren 2022 spelade man 22 föreställningar av pjäsen Sju bröder. Planeringen av nästa års pjäs är redan i full gång och förhoppningsvis får man se någon av teaterlägrets deltagare uppe på scenen då.

Samarbete för traktens barn och unga

Östra Nylands Ungdomsförbund samarbetar mycket med andra och tredje sektorn och ordnar till exempel teaterklubbar och olika workshoppar i dans och musik, till exempel i närliggande skolor. Vårt handelslag vill å sin sida vara med och stöda den här typen av verksamhet för barn och unga. De senaste årens händelser, coronan och krigssituationen i Ukraina, har särskilt drabbat barn och unga. En trygg miljö för tillväxt, socialt umgänge med jämnåriga och gemensamma fritidsaktiviteter stödjer barn och unga att bättre klara av världsomvälvande händelser. År 2021 fick Östra Nylands Ungdomsförbund en donation via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo. Deltagaravgifterna för sensommarens teaterläger kunde hållas ganska måttliga med hjälp av donationen från kampanjen. För många familjer kan barnets hobby vara en jättestor ekonomisk investering och alla barn och unga har inte samma möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Ur den synvinkeln är vårt handelslag lycklig att kunna stöda Östra Nylands Ungdomsförbunds verksamhet och möjliggöra många minnesvärda lägerupplevelser för många barn och unga.

Östra Nylands Ungdomsförbund

Plats: Lovisa

Grundat: 1932

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Donationen användes för att organisera ett teaterläger för 10–15-åringar