Hannu Krook har valts till SOK:s nya chefdirektör


16.12.2020

Handelslaget Varuboden-Oslas verkställande direktör Hannu Krook har idag 16.12.2020 på SOK:s förvaltningsrådsmöte valts till SOK:s chefdirektör. Han inleder sin nya uppgift från början av år 2021.

Enligt SOK:s förvaltningsrådsordförande Matti Pikkarainen valdes Hannu Krook i en process med många starka kandidater såväl från S-gruppen som från övriga sektorer inom det finländska näringslivet.

— De kandidater som var på slutrakan hade alla sitt eget starka område. Till Hannu Krooks fördel talade hans extremt mångsidiga erfarenhet av att leda olika branscher utanför S-gruppen och även erfarenhet av  internationella uppgifter. Hannu har lett mycket olika företag genom många varierande utmaningar och samtidigt säkrat personaltillfredsställelsen. Det är en stor merit, konstaterar Pikkarainen.

Hannu Krook kommer att övergå flexibelt till SOK fr.o.m. 1.1.2021. Administrativa direktören Anne Schneider verkar som t.f. verkställande direktör tills en ny verkställande direktör har valts. Rekryteringen av en ny verkställande direktör inleds genast.