Handla tryggt i coronatider


Coronaepidemin har accelererat nu under våren i synnerhet på grund av de nya muterade virusen. Säkerheten är en gemensam sak för oss alla, och vi vill påminna om hur var och en av oss för sin del kan hindra sjukdomen från att spridas.

26.2.2021

1. Planera ditt butiksbesök

Det lönar sig att planera sina uppköp bra i förväg och utnyttja de långa öppettiderna i våra affärer. I tider som dessa gör ett välplanerat och målmedvetet butiksbesök det smidigare för dig att uträtta dina ärenden och hjälper på det sättet också andra kunder och personalen. Om det är möjligt så lönar det sig att inte ta med hela familjen på uppköp. På så sätt kan vi tillsammans hålla kundantalet mindre.

2. Hur mår du?

Det är allt skäl att ge akt på hur man mår.

– Om näsan rinner och halsen känns sträv, ska man inte ta sig till butiken. Ingen har råd att vara oförsiktig. Det här gäller både kunderna och personalen, säger Mikko Koskinen, chef för riskhanteringen i S-gruppen.

Om kylskåpet gapar tomt och behöver fyllas på lönar det sig att beställa mat på nätet, anlita hemtransport eller t.ex. be en vän handla för din räkning. På Varuboden-Oslas område kan man handla mat på nätet och avhämta eller få hemkörd från S-market Näse i Borgå eller Prisma i Kyrkslätt. Dessutom kan man från alla våra verksamhetsställen beställa hemleverans av mat av vår partner GoParking (https://goparking.fi/gojelppi/).

3. Hygien

Alla ska helst tvätta händerna innan man handlar, och också då de har handlat färdigt. Det finns också handsprit på verksamhetsställena.

– Ytorna i butikerna rengörs regelbundet, och vi sköter hygienen exceptionellt noggrant, men önskar också att kunderna sköter sin handhygien, säger Koskinen. Om det är möjligt, kan man i det här läget också överväga att inte ta små barn med sig till butiken. Det är erkänt svårt att hålla små och flinka fingrar rena.

4. Säkerhetsavstånd

Golvdekalerna i butikerna påminner kunderna om säkerhetsavstånden, dessutom har kassapinnarna tagits ur bruk i Varuboden-Oslas enheter så att det uppstår naturliga säkerhetsavstånd vid kassorna.

– Nu ska man ta det lugnt. Kom ihåg att hålla tillräcklig distans till andra då du köar till fruktvågen, betjäningsdisken eller kassan. Man ska inte heller stressa vid kassan. Den föregående kunden ska få packa sina inköp i lugn och ro, påminner Koskinen.

Det är också bra att tänka på när man ska ta sig till butiken. Vissa stunder på dygnet är det glesare mellan kunderna. De flesta av Varuboden-Oslas butiker öppnar fortsättningsvis en timme tidigare på vardagsmorgnarna för personer som hör till riskgrupper.

5. Mun- och nässkydd

I Nyland ska man enligt den gällande rekommendationen avända mun- och nässkydd i butikerna. Rekommendationen gäller för alla som är över 12 år. Rekommendationen gäller förstås också hela S-gruppens inklusive Varuboden-Oslas personal.

– Vår personal använder alltid ansiktsskydd då de jobbar i utrymmen där det finns andra människor. Vid kassor och övriga servicepunkter har det dessutom installerats plexiskärmar.

De aktuella rekommendationerna från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns på deras webbplats https://www.hus.fi/sv/det-regionala-coronavirusepidemilaget-och-rekommendationer