Handelslaget Varuboden-Oslas miniatyr-ABC med i Företagsbyns verksamhet för första gången


24.11.2020

Handelslaget Varuboden-Osla är för första gången med i Företagsbyns verksamhet med en egen miniatyr-ABC. I Företagsbyns miniatyrstad som finns i Esbo, kan skolelever jobba med olika arbetsuppgifter på ABC-stationen. I och med det kommer framtida medarbetare i kontakt med många olika arbetsuppgifter som finns i en trafikbutik.

Varuboden-Oslas personalchef Paula Pajunen berättar att handelslaget gläder sig över samarbetet eftersom ett av de främsta personalmålen är att erbjuda positiva arbetserfarenheter, speciellt för unga som är i början av sin arbetskarriär. Övergången till arbetslivet är ett mottagligt skede, som enligt undersökningar inverkar på hur hela arbetskarriären lyckas.  Samarbetet med Företagsbyn ger redan i ett tidigt skede unga en möjlighet att bekanta sig med en av handelslagets branscher och dess arbetsuppgifter.

–  Vi är mycket glada över samarbetet med Företagsbyn eftersom vi nu kan göra unga bekanta med våra arbetsuppgifter, säger Pajunen.

– Jag tror att många av de unga som nu övar på att jobba på miniatyr-ABC:n i framtiden kan vara våra framtida sommarjobbare på någon av våra många enheter. Kanske någon av dem hittar sitt eget drömyrke med hjälp av det här, fortsätter Paula.

 

Årligen bekantar sig över 6000 sexor och nior från Nyland med hur miniatyr-ABC:n fungerar

Företagsbyn som finns i Esbo är en miniatyrstad var olika samarbetspartner har egna företag och Varuboden-Osla har en miniatyr-ABC där skolelever under en dag kan prova på hur det känns att jobba. Varje skolelev har sin egen arbetsuppgift som hen får lön för.  Eleverna är både kunder och medarbetare. När eleverna jobbar på ABC-stationen får de bekanta sig med trafikbutikens mångsidiga vardag med allt från att prissätta bränsle till att plocka upp varor i hyllan och från att servera mat och dryck till arbetshälsa. Här finns en 12-årig trafikbutikschef, en biträdande trafikbutikschef, en servicechef och en trafiksbutiksanställd redo att betjäna sina kunder. En viktig del av innehållet är också andelslagsverksamheten.

I Företagsbyns verksamhet deltar elever från Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Lovisa och Lappträsk på Varuboden-Oslas verksamhetsområde. Under en hel skoldag får de lära sig om arbetsliv, ekonomi och samhälle.

 

Företagsbyns hösttermin inleddes den tredje november och det är liv och rörelse på miniatyr-ABC:n när entusiastiska framtida medarbetare bekantar sig med alla arbetsuppgifter som finns i en trafikbutik och också besöker stället som kunder.