Handelslaget Varuboden-Oslas första ABC-laddstationer öppnades – nätverket utökas redan i år


S-gruppens landsomfattande nätverk för ABC-laddstationer för elbilar började byggas våren 2021. Nya ABC-laddstationer kommer i framtiden att finnas framför allt på parkeringsplatser vid butiker, ABC-trafikbutiker och hotell, det vill säga där kunder uträttar sina ärenden. På Varuboden-Oslas område finns nu moderna laddstationer enligt ABC-konceptet på parke-ringsområdena vid S-market Lovisa och S-market Ekenäs.

1.2.2022

Det finns åtta laddplatser vid både Lovisa och Ekenäs laddstationer: fyra basladdningsplatser och fyra effektiva laddningsplatser med en maxeffekt på 80 kW.

– Vårt mål är att öppna ytterligare minst fyra laddstationer av samma typ i år. Vi siktar på ett nätverk med tiotals laddstationer före år 2024, säger Mikko Ala-Huikku, branschdirektör på Varuboden-Osla.

I år planeras ABC-laddstationer ännu till följande verksamhetsställen: S-market Söderkulla i Sibbo, ABC Karis, S-market Näse i Borgå och Prisma Kyrkslätt. I S-market Näse och Kyrkslätt Prisma har man kunnat ladda elbilar redan tidigare på samarbetsparters laddstationer.

Betalning endast för laddad energi

Många bilister är vana vid att använda ABC-mobilappen när de tankar och också när de laddar elbilen betalar de med ABC-mobilen. Laddningspunkten väljs på basis av en tydlig numrering och man gör på samma sätt som när man tankar bränsle. ABC-mobilen är det enda sättet att betala för en ABC-laddning, så inga andra metoder för autentisering krävs. På ABC-laddstationerna i Varuboden-Osla används en prissättning som baserar sig på kilowattimmar, kunden betalar alltså endast för den el hen har laddat.

Prissättningen är handelslagsspecifik, så det finns regional variation, liksom också på bränslepriserna. Priserna syns i S-mobil specifikt för varje station. Du kommer också att få en Bonus på upp till 5 % på en ABC-laddning, och det samlar som normalt på den månatliga bonussumman för inköp i S-gruppen.

100 procent förnybar el 

Varuboden-Osla och hela S-gruppen siktar på att vara koldioxidnegativa från 2025 och framåt. En väsentlig del av detta mål är att all el som används redan nu är förnybar, främst vind- och vattenkraft. Således kör alla som använder ABC-laddning också med helt förnybar el.

Utöver ABC-laddning har ABC-kedjan som mål att hitta andra kostnadseffektiva och tekniskt effektiva lösningar för att minska fossila utsläpp i trafiken nu och i framtiden.

 

Tilläggsinformation:
Mikko Ala-Huikku, branschdirektör, Handelslaget Varuboden-Osla, tfn 010 765 9303, mikko.ala-huikku@sok.fi

Den aktuella situationen för nätverket av ABC-laddstationer och annan nyttig information finns här