Handelslaget Varuboden-Osla donerar det egna området till godo


Handelslaget Varuboden-Oslas förvaltningsråd ordnar igen kampanjen ”Det egna området till godo”. Kampanjen är redan den femte i ordningen. Vi delar ut 100 000 euro till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Ansökningstiden börjar i mitten av augusti och bl.a. föreningar och samfund kan skicka ansökningar. Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets område.

30.6.2022

Vårt verksamhetsområdes barn och unga i centrum 

Vårt handelslag vill vara med och stöda speciellt verksamhet riktad till barn och unga på sitt eget verksamhetsområde. Varuboden-Oslas förvaltningsråd har redan många år ordnat kampanjen Det egna området till godo och nu är det femte året i ordningen. Vi strävar efter att rikta stödet till ett brett spektrum av föreningar och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka välmående för barn och unga i området. Årets donation, 100 000 euro delas ut till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Vi prioriterar projekt som når ett stort antal barn och unga.

”Jag är glad att Varuboden-Osla, som är handelslaget på vårt område, har möjlighet att stödja arbete bland barn och unga. Jag hoppas att så många föreningar som möjligt på verksamhetsområdet utnyttjar denna fantastiska möjlighet och att också kunskapen om handelslagets verksamhet och förmåner samtidigt ökar”, säger förvaltningsrådets ordförande Leena Munter-Ollus.

Just nu är det extra viktigt att stödja verksamhet riktad till barn och unga. De senaste årens händelser, coronan och kriget i Ukraina, har påverkat oss alla, speciellt barn och unga. En trygg tillväxtmiljö, social interaktion med jämnåriga och gemensamma fritidsaktiviteter stöder dem att bättre klara av omvälvande händelser i världen. Vi hoppas att vi med kampanjen kan stödja barn och ungas möjligheter att delta i olika aktiviteter, få känna samhörighet och uppleva glädjestunder tillsammans med andra. Att stödja barn och ungas delaktighet och styrkor är också en del av förebyggandet av psykiska problem och det ger barn och unga vägledning och verktyg för framtiden.

 

Många slag av verksamhet 

Ansökningstiden börjar 15 augusti och tar slut 18 september. Alla ansökningar görs via ett elektroniskt ansökningsformulär som finns på vårt handelslags webbplats.

Donationen delas ut till verksamheter som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets verksamhetsområde. Bidrag inte kan sökas av politiska partier, kommuner, städer eller församlingar.

Beslut om mottagare av donationen fattas av handelslagets förvaltning. Donationsmottagarna meddelas under oktober 2022 och då utbetalas också donationerna.

– Vi hoppas att så många av våra lokala föreningar som möjligt är aktiva och ansöker om bidrag och att vi på det sättet tillsammans kan arbeta för att stöda barns och ungas välmående, säger Leena Munter-Ollus.

Ytterligare information: Det egna området till godo