Osuuskauppa Varuboden-Osla tekee jälleen Paikallisesti hyvää


Osuuskauppa Varuboden-Oslan hallintoneuvosto järjestää tänä vuonna jälleen Paikallisesti hyvää -kampanjan. Kampanja on vuorossaan jo viides. Jaossa on 100 000 euroa toimintaan, joka ennaltaehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä lasten ja nuorten keskuudessa. Hakuaika alkaa elokuun puolivälissä ja hakemuksia voivat lähettää mm. yhdistykset ja yhteisöt. Toiminta tulee suunnata lapsille ja nuorille, jotka asuvat osuuskaupan toimialueella.

30.6.2022

Toimialueemme lapset ja nuoret keskiössä

 Osuuskauppamme haluaa omalla toimialueellaan olla mukana tukemassa varsinkin lasten ja nuorten toimintaa. Varuboden-Oslan hallintoneuvosto on jo monena vuotena järjestänyt Paikallisesti hyvää -kampanjan ja nyt on vuorossa viides vuosi. Pyrimme kohdistamaan tuen laajasti erilaisille järjestöille ja tahoille koko osuuskauppamme toimialueella ja näin lisätä toimialueen lasten ja nuorten hyvinvointia. Tämän vuoden lahjoitussumma, 100 000 euroa, jaetaan toimintaan, jolla ennaltaehkäistään kiusaamista ja syrjäytymistä lasten ja nuorten keskuudessa. Asetamme etusijalle projekteja, jotka tavoittavat suuren määrän lapsia ja nuoria.

”Olen iloinen, että alueemme osuuskauppa Varuboden-Oslalla on mahdollisuus tukea lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Toivon että toimialueella tätä hienoa etua hyödyntäisi mahdollisimman moni organisaatio ja samalla tietämys osuuskaupan toiminnasta ja eduista kasvaisi”, hallintoneuvoston puheenjohtaja Leena Munter-Ollus sanoo.

Juuri nyt on erityisen tärkeää tukea lasten ja nuorten toimintaa. Viime vuosien tapahtumat, korona ja sotatilanne Ukrainassa, ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin, varsinkin lapsiin ja nuoriin. Turvallinen kasvuympäristö, sosiaalinen kanssakäyminen samanikäisten kanssa sekä yhteinen vapaa-ajan tekeminen tukee heitä selviytymään paremmin maailmaa mullistavista tapahtumista. Toivomme, että voimme kampanjan myötä tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua erilaiseen toimintaan, olla osallisia jotain ryhmää ja kokea ilon hetkiä yhdessä muiden kanssa. Lasten ja nuorten osallisuuden ja vahvuuksien tukeminen on myös osa mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevää työtä ja antaa lapsille ja nuorille eväitä ja työkaluja tulevaisuutta varten.

 

Monenlaiseen toimintaan 

Hakuaika alkaa elokuun 15. ja päättyy syyskuun 18. Kaikki hakemukset osoitetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy osuuskauppamme verkkosivuilta.

Lahjoitus jaetaan toimintaan, jolla ennaltaehkäistään kiusaamista ja syrjäytymistä lasten ja nuorten keskuudessa. Toiminta tulee suunnata lapsille ja nuorille, jotka asuvat osuuskaupan toiminta-alueella. Poliittiset puolueet, kunnat, kaupungit tai seurakunnat eivät voi hakea tukea.

Päätökset lahjoituksen saajista tekee osuuskaupan hallinto. Lahjoituksen saajat ilmoitetaan lokakuun 2022 aikana, jolloin myös lahjoitukset maksetaan.

– Toivomme, että mahdollisimman moni paikallisista yhdistyksistämme ovat aktiivisia ja hakevat tukea, ja että me tällä tavalla pystymme yhdessä tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia, Leena Munter-Ollus sanoo.

Lue lisää: Paikallisesti hyvää