Gröna Mieliband i butikerna i dag – Genom att köpa stödjer du arbete med mental hälsa


Mielibanden 2024 och andra kampanjprodukter kommer till salu i dag den 3 april.

3.4.2024

Som en del av S-gruppen deltar handelslaget Varuboden-Osla även i år i MIELI rf:s Mieliband-insamling, som samlar in medel för psykisk hälsa och krishjälp i Finland. Under insamlingsperioden från april till juni kommer alla marketar att sälja gröna Mieliband och andra kampanjprodukter. Årets nyhet, Mieliband-snittbuketten, kommer att säljas i matbutikerna i april.

Alla behöver tröst

Mieliband-kampanjen uppmuntrar människor att prata om psykisk hälsa och psykiska problem och minskar stigmatiseringen av dem. Huvudbudskapet i årets kampanj är: Alla behöver tröst. Stötta, lyssna, var närvarande. Det finns ingen människa på jorden som ibland inte behöver tröst. Genom att delta i MIELI rf:s Mieliband-kampanj är du med och ger hjälp och tröst till dem som behöver det just nu.

Årets Mieliband har designats av Henna Lampinen, vinnare av tävlingen Årets unga designer 2023. Det gröna bandet har en vacker illustration som, med designerns egna ord, betonar vikten av tröst, beröring och gemenskap. Ansiktet utåt för kampanjen i år är singer-songwritern Samu Haber.

Utöver bandet på fyra euro säljs kampanjprodukter, varav en viss andel går till insamling. En nyhet är Mieliband-snittblomsbuketten som säljs 3.4–16.4 i alla Prisma-, S-market- och Sale-butiker, och därefter till 30.4 i Prisma och de största S-marketarna. Vi donerar 20 cent för varje såld bukett till Mieliband-insamlingen. Dessutom finns det några andra kampanjprodukter till salu, bland annat från FAST.

Psykisk hälsa en viktig del av arbetshälsan

Varuboden-Osla har arbetat långsiktigt för att främja medarbetarnas mentala hälsa. I organisationskulturen poängteras öppenhet, jämlikhet och omsorg.

Mental sparring är en av lågtröskeltjänsterna som erbjuds. Tjänsten som har utvecklats i samarbete med Terveystalo består av tre delar. En chatt-tjänst som fungerar dygnet runt och är det första stället där man kan berätta om sina problem. Där kan man reservera en tid till sparring som stöder mentala färdigheter och görs på en videomottagning. Vid behov hänvisas medarbetaren från de digitala kanalerna till företagshälsovården och terapeutisk kortvarig psykoterapi.

Eftersom den offentliga mentalvårdsservicen är så överbelastad, har man i Varuboden-Osla sett det som viktigt att säkerställa att medarbetarna snabbt får vård inom företagshälsovården. Vid behov kan man också ändra på arbetsuppgifter och arbetstider utgående mentala hälsan, det vill säga beakta individuella behov när det gäller återhämtning eller hur belastande arbetsuppgifterna är.

Genom att köpa Mielibandet stöder du finländskt mentalvårdsarbete.