Fyra av Varuboden-Oslas verksamhetsställen förses med solpaneler under sommaren


12.6.2020

S-gruppens mål är att gruppens verksamhet är inte bara koldioxidneutral utan koldioxidnegativ till år 2025. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solel. Förra sommaren installerades solpaneler på taken på tre av Varuboden-Oslas enheter och i år står ytterligare fyra i tur: S-market Lovisa, S-market Näse i Borgå samt S-market Masaby och Sale Lindal i Kyrkslätt.

– Inom Varuboden-Osla har vi förbundit oss till att öka användningen av förnybar energi under de kommande åren. Redan nu producerar en stor del av den el vi använder i våra egna vindkraftverk. Vi ser också att det finns potential inom solenergin, berättar utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen.

Varuboden-Osla är en av ägarna i S-gruppens gemensamma energibolag S-voima Oy, som har i uppgift att kostnadseffektivt producera så koldioxidneutral el som möjligt åt sina ägare. År 2019 var 60 procent av den el S-voima sålde producerad med förnybar energi. Varuboden-Osla köper nästan all den el som behövs från S-voima..

De paneler som placeras på verksamhetsställenas tak producerar el för fastigheternas eget bruk.

– Våra affärer förbrukar mest el under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kallmaskiner och nedkylning. Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen. På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder, berättar Jukka Pöyhönen vidare.

Systemet levereras av Oomi Oy.

– Det är numera enkelt och ekonomiskt lönsamt att utnyttja solkraft i fastigheter med stor elförbrukning dagtid, då produktionen av solenergi är på topp. Solenergi är ett hållbart val för kommande årtionden, berättar projektchef Mika Hytönen från Oomi Oy.

Varuboden-Osla har förbundit sig till att förbättra miljöeffekterna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Det är saker som vi fäster uppmärksamhet vid både när vi renoverar och när vi bygger nytt. I samband med renoveringarna byter vi ut kylutrustningen till sådan som fungerar med koldioxid och som sparar upp till 40 procent energi. Varuboden-Osla är också en föregångare när det gäller att minska matsvinnet. Vi har t.ex. sålt produkter med röda lappar redan i flera år och var den första som lanserade Hävi-lådor med frukt och grönsaker och Brödis-påsar, som ger förmåner både till ägarkunderna och också för miljön.