Förnyade S-market Söderkulla klar – ett fräscht utseende, brett sortiment av tjänster och energisnål butik


Renoveringen i S-market Söderkulla är färdig och butiken har fått ett nytt fräscht utseende och nya diskar och hyllor och ett bredare sortiment av tjänster. Renoveringen var rätt så omfattande och har räckt ett par månader. Butiken har varit öppen under hela renoveringen och betjänat sina kunder. Den nyrenoverade butiken firas 28.4–1.5 med olika produkterbjudanden.

28.4.2022

Ett nytt utseende och nyheter

Under de senaste två månaderna har man stött på en stor skara byggare och renoverare i S-market Söderkulla.  Yrkesfolk från många olika branscher har varit med i renoveringen. Med renoveringen har butiksmiljön uppdaterats och betjänar nu med ett fräscht och stiligt utseende. Hyllorna har bytts ut till nya och bottenlösningen har planerats om så att butiken kan betjäna sina kunder bättre. Mattorget har varit stängt i ungefär fem veckor och har nu öppnat med ett alldeles nytt utseende och erbjuder kunder ett bredare sortiment och mångsidigare tilläggstjänster.

I och med renoveringen har S-market Söderkullas tjänsteutbud utökats. I den renoverade butiken finns det till exempel Itsudemos färska sushi, som tillreds på plats. S-market Söderkulla vill erbjuda sina kunder mångsidiga tjänster.

– Butikerna har ändrat under de senaste åren och efterfrågan på tilläggstjänster har ökat. Vi lever i nuet och vill göra det ännu enklare för våra kunder att komma och handla och vi vill också erbjuda dom nya tjänster, säger butikschef Outi Laitinen.

Hållbara lösningar och energisnåla val

Förutom ett fräscht och stiligt utseende och mångsidigare tjänster har vi också med S-market Söderkullas renovering strävat efter miljömässiga fördelar. Kylar och frysar har bytts ut till energisnåla koldioxidkylar och -frysar med dörrar. De representerar den senaste teknologin och användarergonomin. Den spillvärme som kylarna och frysarna producerar tas nu till vara och används för att värma upp butiken.

I och med förnyelsen får de kunder som använder bil också fler tjänster i S-market Söderkulla, när det på butikens parkeringsområde öppnades en laddningsstation för elbilar. Det finns sex laddplatser vid laddstationen: två basladdningsplatser och fyra effektiva laddningsplatser med en maxeffekt på 100 kW.

 

Vi firar invigningen av den förnyade butiken 28.4–1.5 med olika produkterbjudanden. 

S-market Söderkullas invigningsannons: