Flaggan i topp på Varuboden-Oslas verksamhetsställen 27.8 för Finlands natur


Finska naturens dag har firats den sista lördagen i augusti sedan 2013. Flaggan hissas i topp för att hylla vår natur. Varuboden-Osla vill också lyfta upp dagen i fråga och flaggar på alla sina verksamhetsställen för att synliggöra de val som görs för naturens bästa i olika affärsfunktioner.

25.8.2022

Solpaneler och hållbara lösningar

Som ett handelslag vid kusten har Varuboden-Osla en mångskiftande natur på sitt område och naturen är starkt närvarande i hela verksamheten.   Varuboden-Osla har förbundit sig till att minska de miljöeffekter som verksamheten orsakar och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet, och vi fäster särskild uppmärksamhet vid de här sakerna då vi renoverar eller bygger nytt.

Det finns potential inom solenergi, och solpanelerna på enheterna producerar el för fastigheternas eget bruk. Mest el förbrukas det under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kylar och frysar och nedkylning. Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen. På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder.

– I vårt handelslag har vi redan installerat solpaneler på tio enheter och vi är nöjda med den nytta vi har fått av dem. I vårt handelslag har vi förbundit oss till att öka användningen av förnybar energi under de kommande åren. Redan nu produceras en stor del av den el vi använder i våra egna vindkraftverk, och dessutom har användningen av solel ökat, säger utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen.

– I samband med renoveringar byter vi också ut kylutrustningen till utrustning som fungerar med koldioxid och som sparar in t.o.m. 40 procent energi, fortsätter Pöyhönen. Redan i de allra första skisserna då nya verksamhetsställen planeras strävar man efter att beakta de faktorer som belastar miljön. Då är det också enklare att planera och göra reserveringar för exempelvis solpaneler i själva konstruktionerna.

Framåt med ABC-laddning

S-gruppens landsomfattande nätverk för ABC-laddstationer för elbilar började byggas våren 2021. Nya ABC-laddstationer kommer i framtiden att finnas framför allt på parkeringsplatser vid butiker, ABC-trafikbutiker och hotell, det vill säga där kunder uträttar sina ärenden. I Varuboden-Osla-området finns nu moderna laddstationer enligt ABC-konceptet på fem olika verksamhetsställen. Laddstationerna betjänar trafikanter i S-market Ekenäs, ABC Karis, Prisma Kyrkslätt, S-market Söderkulla och S-market Lovisa. I S-market Jomala på Åland och i S-market Näse i Borgå är arbetet redan på slutrakan.

– Vi siktar på ett nätverk med tiotals laddstationer före år 2024, säger Mikko Ala-Huikku, branschdirektör på Varuboden-Osla.

Titta i S-mobil hur du sparar naturen

S-mobil-applikationen erbjuder ägarkunderna intressanta fakta om deras konsumtionsvanor och hur dessa påverkar naturen. I applikationen kan man exempelvis kolla koldioxidavtrycket för sina inköp, hur stor den inhemska andelen av matinköpen är och hur mycket frukt och grönsaker man plockar i sin kundkorg. Kalkylatorn för koldioxidavtrycket specificerar de olika produktgruppernas klimatpåverkan per månad och år på basis av de livsmedel som kunden köpt i butiken.  Med kalkylatorn för inhemskt ursprung kan kunder kolla upp om enskilda produkter är inhemska eller inte.  På matprodukter kan man följa upp hur inhemska råvarorna eller tillverkningsprocesserna är. Med S-mobil kan kunder också helt konkret minska på miljöbelastningen genom att ta i bruk tjänsten för elektroniska kvitton.

– Nu har närmare 9 000 av våra kunder tagit i bruk tjänsten och inga onödiga kvitton skrivs ut i kassan eftersom kunden får sitt kvitto behändigt i elektronisk form till sin S-mobil, säger kundrelationsutvecklare Maria Hiltunen.

Mer hållbart via butiken

Redan under flera års tid har kunderna fått köpa Svinnlådor och Svinnpåsar samt Brödis-påsar i alla affärer på vårt verksamhetsområde. I Svinnlådorna och -påsarna säljs frukter och grönsaker som utseendemässigt kanske inte längre är helt perfekta, men ändå ännu är goda att äta.  I Brödis-påsarna i sin tur säljs bröd, där ”bäst före datum” går ut samma dag, till ett förmånligt pris.

– Varuboden-Osla har haft som mål att minska på matsvinnet och man har jobbat mycket på det redan under en längre tid bland annat då det gäller beställnings- och leveransprocesser. Att märkbart minska på färskprodukternas svinn är en stor prestation i vårt arbete för omgivningen och hållbarheten, konstaterar branschdirektör Bengt Vinberg.

– I våra affärer finns också en stor mängd av lokala producenters produkter. Vi har drygt 200 lokala producenter och speciellt under skördesäsongen är produktsortimentet av grönsaker och rotfrukter stort.  Genom att gynna de producenter som finns nära oss kan vi minska på de utsläpp som uppstår i och med transporten, men viktigare är ändå det att vi kan stöda de lokala producenterna och erbjuda våra kunder närområdets egna håvor, säger Vinberg.

Kunderna kan också istället för plastpåsar välja bland många mer naturvänliga alternativ. På frukt- och grönsaksavdelningarna finns det biologiskt nedbrytbara påsar, flergångskassar och papperspåsar och vid kassan kan inköpen packas ner i flergångs- eller tygkassar istället för plastkassar. De små plastpåsarna vid kassalinjerna slopades redan för något år sedan. På våra enheter med nätbutik fäster man också uppmärksamhet vid förpackningsmaterial och strävar efter att inte använda onödig plast. Alla inköp packas slutligen i papplådor. ­

– Genom att studera våra vardagliga sysslor strävar vi kontinuerligt efter att förbättra miljöeffekterna i hela vår affärsverksamhet, avrundar Vinberg.

 

På lördagen 27.8 vajar flaggorna för vår vackra natur på alla Varuboden-Oslas verksamhetsställen allt från den östligaste landsändan i Lovisa till den yttersta udden i det västligaste Hangö och på Åland. På samma gång blir vi påminda om hur mycket vi tillsammans kan göra för att bevara vår natur och dess mångfald.