Finlands Röda Kors blir Onnenpanttis nya välgörenhetsmål – först i Finland i Varuboden-Oslas returautomater


21.9.2022

Nu kan du donera returpant för dryckesburkar och -förpackningar till Finlands Röda Kors i butiker som hör till Handelslaget Varuboden-Osla genom att delta i Onnenpantti-lotteriet via returautomaterna. Varuboden-Osla har totalt 34 butiker, och Finlands Röda Kors blev butikernas donationsmål från och med den 15 september 2022.

Onnenpantti är ett lotteri för ett gott humör. I lotteriet gör du gott med returpanter. Genom att donera panten till välgörenhet kan du hjälpa dem som behöver hjälp – och samtidigt kan du vinna ett presentkort på upp till 10 000 euro. När du returnerar tomma flaskor och burkar väljer du själv om du vill behålla pantbeloppet eller om du vill donera det till Röda Korset genom att delta i lotteriet. Lotteriet och donationerna organiseras av Onnenpantti.

– Finlands Röda Kors är Onnenpanttis nya välgörenhetsmål, och det är fint att just vi i Varuboden-Osla är första som får lansera detta nya samarbete i Finland! För oss är Röda Korset en bekant och bra biståndsorganisation och en samarbetspartner som är regionalt involverad i mycket, konstaterar Bengt Vinberg, branschdirektör för markethandeln i Handelslaget Varuboden-Osla.

– Onnenpantti har funnits i våra butiker redan längre tid, och våra kunder känner redan igen den. Det är endast välgörenhetsmålet som har ändrats. Onnenpantti är ett enkelt sätt att göra välgörenhet på och samtidigt kan man delta och vinna i ett lotteri. Huvudvinsten för Onnenpantti, 10 000 euro, har vunnits av en av våra kunder i Pukkila för två år sedan, berättar Vinberg.

– Det är fint att finländarna är så entusiastiska över att donera. Nu är det mycket enkelt att göra gott, samtidigt som man återvinner dryckesförpackningar. Med Onnenpanttis donationer som går igenom Finlands Röda Kors stöder man verksamheten i lokalavdelningarna i Finlands Röda Kors, och vid kris- och konfliktsituationer kan donationer riktas till Röda Korsets katastroffond, genom vilken Röda Korset hjälper dem som har råkat ut för en akut kris eller katastrof i Finland och runt världen. Röda Korset är en humanitär biståndsorganisation vars uppgift är att hjälpa dem som behöver mest hjälp. Våra utbildade volontärer är redo att hjälpa alla dagar dygnet runt, konstaterar Ari Hakala, FRK:s organisationschef för Helsingfors och Nylands distrikt.

– Onnenpantti är ett unikt koncept som kombinerar många goda ändamål: återvinning, att värna om naturen och välgörenhet. Samtidigt erbjuder den trevlig spänning i form av ett lotteri för dem som returnerar dryckesförpackningar. Onnenpantti är ett lotteri för ett gott humör och ett enkelt sätt att hjälpa. Det är fint att få Finlands Röda Kors med som ett mål för donationer. Finlands Röda Kors gör ett viktigt och gott arbete genom att hjälpa dem som behöver hjälp på flera olika sätt, både här i Finland och internationellt i krissituationer, konstaterar Minna Laitinen, landschef för Onnenpantti.

Vad är Onnenpantti?

Onnenpantti är ett välgörenhetslotteri som lyder under lotterilagen och fungerar i returautomater. Intäkterna styrs för att stödja biståndsorganisationer som samarbetar med Onnenpantti. Onnenpanttihar sitt ursprung i Norge, där man har stött välgörenhet genom Onnenpantti redan med 58 miljoner euro.  Innehavaren av Onnenpanttis varulotteritillstånd är RLI Rahasto Oy (tillståndsnrRA/2021/1591) och genomförs i praktiken av Recycling Lottery Finland Oy. I samarbetet deltar även TOMRA som är marknadsledare inom returautomater.

Det är enkelt att delta i Onnenpantti:

1.​Mata in de tomma flaskorna och burkarna i automaten.

2.​Tryck på ONNENPANTTI-knappen och bekräfta att du vill delta i lotteriet och donera dina pantpengar till välgörenhet.

3.​Kontrollera resultatet från lotteriet och anvisningarna för att lösa ut vinsten från pantkvittot som automaten skriver ut.

Värdet på en lott är 5 cent. Till exempel med en 0,5 liters returflaska (20 cent) får man 4 lotter. Lotteriet genomförs omedelbart och kunden får veta resultatet från lotteriet genast från kvittot som automaten skriver ut.

De minsta presentkortvinsterna på 2, 5 och 50 euro kan lösas in mot kvitto i butiken i fråga. Presentkortet måste användas vid ett köptillfälle och kan inte bytas ut mot pengar.

Huvudvinsten är ett 10 000 euros presentkort som kan lösas in genom att kontakta Recycling Lottery Finland Oy:s kundtjänst hello@onnenpantti.fi.

Onnenpanttis prisfördelning, regler och mer information: onnenpantti.fi