Ett tillväxtår för Varuboden-Osla 2023: Över 70 000 ägarkunder och över 11 miljoner euro i Bonus


Handelslaget Varuboden-Osla hade återigen ett framgångsrikt år 2023. Den totala försäljningen och resultatet ökade jämfört med året innan. Under det senaste året har kunderna i allt högre grad insett handelslagets löfte om att erbjuda sina kunder en så förmånlig varukorg som möjligt, och i december översteg antalet ägarkunder för första gången 70 000. I fjol betalade handelslaget också rekordmycket återbäring till sina ägarkunder – sammanlagt nästan 11,7 miljoner i Bonus och betalningssättsförmån.

6.2.2024

– År 2023 har varit ett starkt år för oss ekonomiskt, och vi har uppnått tillväxt i alla våra branscher. Detta ger oss möjligheten att satsa alltmer på nätverksutveckling, kundservice och hållbar utveckling, sammanfattar verkställande direktör Mathias Kivikoski.

 

Bakom framgången finns en engagerad och professionell personal

Ett stort tack för det goda resultatet går till personalen. Varuboden-Osla har en utmärkt vi-anda, vilket bland annat syns i medarbetaundersökningen där resultatet återigen nådde högsta möjliga nivå AAA Utmärkt – endast 6 procent av företagen uppnår en så hög nivå.

Den goda vi-andan syns också utåt. År 2023 höjde Varuboden-Osla sina resultat i undersökningen Luottamus ja maine på alla delområden, men särskilt inom arbetsgivarimage och ledarskap.

– Respondenterna anser att Varuboden-Osla är en bra arbetsgivare, men framför allt anser de att vår personal gör ett meningsfullt arbete, konstaterar Mathias Kivikoski.

– Vi strävar efter att ta väl hand om vår personal – förutom fina personalförmåner har vi också ett belöningssystem som omfattar hela personalen. Tack vare det starka resultatet kunde vi i fjol betala ut maximal resultatpremie till hela personalen. För en heltidsanställd betydde det en extra inkomst på hela 2500 euro år 2023, och deltidsanställda fick naturligtvis en motsvarande premie i proportion till antalet arbetade timmar.

 

Investeringarna i servicenätverket fortsätter

Handelslaget har en viktig roll i att trygga befolkningens välfärd och sysselsättning i sin region. Under 2023 gjorde Varuboden-Osla återigen betydande investeringar. Den mest efterlängtade av dessa var den nya S-market Hangö, som började byggas på våren snart efter att bygglovet beviljats.

– Byggnadsarbetet har framskridit galant, och butikens framtida personal ser redan fram emot att fylla hyllorna. Butiken öppnar under slutet av våren. De egentliga försäljningslokalerna är ungefär 1,5 gånger större än i den gamla S-marketen, så det finns plats för både ett utökat produktsortiment och nya tjänster.

På butikssidan kommer man att hitta bland annat Fazers butiksbageri och ett Mattorg. I byggnaden kommer det också att finnas en Hesburger som drivs av Varuboden-Osla. De övriga hyreslokalerna ska inhysa en Subway, optikeraffären och smyckesbutiken M Broman Ab och ett pausrum för lokala taxiföretagare.

En annan stor förändring i Varuboden-Oslas servicenätverk var köpet av Borgårestaurangen ONE:s affärsverksamhet.

– Under hösten fortsatte vi med restaurangens gamla koncept och samtidigt planerade vi nytt. Restaurangen stängs under de närmaste dagarna för renovering, och om en dryg månad öppnas den på nytt som en Amarillo-restaurang. Det är cirka tio år sedan Varuboden-Osla senast drev en Amarillo i Borgå, och nu får staden en ny och förbättrad version av den bekanta platsen.

 

Innovationer för en hållbar framtid

Som en del av S-gruppen har handelslaget Varuboden-Osla förbundit sig till gruppens gemensamma klimatmål. Handelslaget vill även ge sina kunder möjligheten till att göra hållbara val. Till exempel laddningsnätverket för elbilar utvidgades ytterligare i fjol, och för närvarande kan man ladda elbilar på hela 14 verksamhetsställen.

– När vi började bygga laddningsnätverket så visste vi att laddning av elbilar kommer att öka i popularitet i framtiden, men vi hade kanske inte förväntat oss hur snabbt populariteten har ökat, berättar vd Mathias Kivikoski. Vi har fått särskilt beröm för ABC Kungsvägens laddstation, som öppnades förra sommaren och har en totaleffekt på 400 kW. Där finns det gott om ström för flera samtidiga användare. Att laddstationen har ett tak gör det extra bekvämt.

De som laddar sina elbilar berömmer också hur enkelt det är att ladda. Man betalar för laddningen med applikationen ABC-mobil, som många bilanvändare anser vara lätt att använda.

– ABC-mobil är också en utmärkt hjälp vid tankning, eftersom man kan betala inne i en varm bil och behöver gå ut bara under tankningen, konstaterar Mathias Kivikoski.

Redan i flera års tid har Varuboden-Osla tagit i bruk nya innovativa och energisnåla lösningar. Den senaste innovationen är de elektroniska prisetiketterna i S-market Söderkulla.

– Det här är en förändring som både kunderna och personalen har väntat på länge, säger Mathias Kivikoski. Systemet garanterar att kunden alltid får rätt prisinformation. Dessutom stöder elektronisk prismärkning  också miljömålen, eftersom det gör det möjligt för oss att avsevärt minska användningen av papper.

Elektroniska prisetiketter tas i bruk i flera butiker i år.

 

Stöd till närområdet

Också under 2023 har Varuboden-Osla stött invånarna i sin region på många olika sätt.

– Vi sponsrar årligen olika organisationer och samfund som arrangerar verksamhet för barn och unga i vår region med 200 000 euro. Dessutom donerade vi i fjol 10 000 euro till regionala veteranorganisationer, skaffade reflexvästar till daghem i vårt område och stödde verksamheten i Mannerheims Barnskyddsförbunds familjecaféer före jul. Även på det här viset går en del av vår vinst till invånarna i vår region, säger Mathias Kivikoski.

 

Utsikter för 2024

Under våren öppnas alltså en nya Amarillorestaurang i Borgå och en ny S-market i Hangö.

– Utöver dessa kommer vi att fortsätta renovera våra verksamhetsställen. På våren förnyar vi butikssidan på ABC Kungsvägen, och S-market Vårberga får ny och miljövänligare kylutrustning. På hösten står sedan Sale Lappträsk på tur för ett ansiktslyft.

I vår är det också dags för handelslagsval. Mandatperioden för handelslagets fullmäktige går ut i år och nu väljs ett fullmäktige för de följande fyra åren.

– Fullmäktigemedlemmarna representerar Varuboden-Oslas ägarkunder och förmedlar utvecklingsidéer till handelslagets ledning.

I år kommer utvecklingsidéer för framtiden att samlas in också i större utsträckning.

– Vi kommer att starta ett stort strategiprojekt som ska blicka framåt ända fram till 2035. I det här arbetet kommer vi att involvera både vår egen personal och förvaltning men i stor utsträckning också våra ägarkunder, som vi kommer att närma oss bland annat genom en enkät, säger vd Mathias Kivikoski.

 

Nyckeltal 2023:

Skattepliktig försäljning 534 miljoner euro (2022: 503 M€)

Resultat före bokföringsmässiga överföringar och skatter 15,0 miljoner euro (2022: 12,9 M€)

Investeringar 23,7 miljoner euro (2022: 13,6 M€)

Utbetald Bonus 11,3 miljoner euro (2022: 10,1 M€)